Witted hjelper dere med innleie

Selskaper har fått nye regler for innleie: Se vår veileder for å møte de nye kravene

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra andre foretak strammet inn. I innleieforholdet er det innleier som ansvarliggjøres og som vil måtte ta konsekvensene ved brudd på lovverket. Reglene gjelder alle norske selskap som driver innleie av arbeidskraft.

Regelendringene som trådte i kraft 1. April 2023 og som senere ble ytterligere skjerpet 1. Januar 2024 regulerer innleie for alle norske selskap. Det er derfor avgjørende å ha kontroll på hvilke regler som gjelder og hvordan kompetansen kan innhentes på lovlig vis. For å hjelpe med kartleggingen av dette har vi laget en enkel veiviser du kan se HER.

Dersom det er snakk om innleie SKAL selskapet benytte godkjente bemanningsforetak eller produksjonsselskap. Dette gjelder også dersom selskapet benytter en eller flere underleverandører. I disse tilfellene må alle ledd være godkjente bemanningsforetak.

Deres risiko og konsekvens som selskap

Innstrammingene i reglene for innleie gjør at alle selskaper må gå gjennom egen praksis og eksisterende avtaler. Ved å sjekke kontrakter og sørge for at eksisterende leverandørforhold følger det nye lovverket, vil selskapet deres enkelt kunne tilpasse seg de nye reglene og unngå potensielle bøter og andre restriksjoner.

Dersom reglene ikke følges kan dere som selskap stå overfor følgende risiko:

  • Skatteetaten kan kreve arbeidsgiveravgift for hele perioden dersom det kan regnes som et arbeidsforhold
  • Innleid arbeidstaker kan også kreve overtid, pensjon, feriepenger og sykelønn dersom det kan regnes som et arbeidsforhold
  • Innleid arbeidstaker kan gå til sak og kreve fast ansettelse i din bedrift
  • Arbeidstilsynet kan pålegge at det ulovlige innleieforholdet avsluttes umiddelbart
  • Arbeidstilsynet kan gi innleier overtredelsesgebyr for brudd på regelverket
  • En fagforening med medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidskraft, kan reise sak for domstolen om de mener innleien er ulovlig - selv om den innleide arbeidstakeren ikke er medlem i den aktuelle fagforeningen

LØSNINGER

Witted representerer et økosystem av over 1000 IT konsulenter samt 150 partnerselskap. For å kunne opprettholde stabilitet og forutsigbarhet av den digitale utviklingen ønsker vi å bidra med å skape løsninger for kunder og konsulenter. Vi har hjulpet flere store selskap med å rigge seg etter de nye reglene og tar mer enn gjerne en prat med dere for å vise hvilke muligheter og begrensinger som kommer av dagens regelverk.

Vi hjelper dere gjennom tre enkle steg:

KONTAKT OSS FOR EN GJENNOMGANG

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av løsningene!

Kjøpsguide: Anskaffelse av IT konsulenter

De innstrammende regelendringene i arbeidsmiljøloven regulerer innleie for alle norske selskap. Det er derfor avgjørende å ha kontroll på hvilke regler som gjelder for at deres bedrift kan innhente IT-kompetanse på lovlig vis. I denne guiden hjelper vi deg med vurderingene for hvordan man kan manøvrere det nye lovverket, og gir dere tips til å redusere risikoen dere bærer som innleier.