Ny konsulentløsning

witted minicorp

Bli medeier i et konsulentselskap med vår nye løsning! Få friheten og eierskapet til en selvstendig konsulent, samtidig som du får maksimal lønn og mulighet for skattegunstig utbytte. Vi tar oss av admin og overhead, slik at du kan fokusere på fakturerbart arbeid.

Velkommen TIL WITTEDS KONSULENT­FELLESSKAP


  • Sammen med konsulenter oppretter vi små sameide selskaper med 3-20 ansatte, som også blir eiere i sin bedrift.
  • Disse selskapene er basert på Minicorp-modellen og vil tilsammen utgjøre Witted sitt konsulentfelleskap.
  • Prosjekter rutes via Witted og vi tar margin på prosjektene slik vi pleier, men sørger til gjengjeld for god tilgang til spennende prosjekter.
  • Witted administrerer alt i selskapet sentralt. På den måten reduserer vi all overhead i selskapene og maksimerer din kompensasjon. Resultatet er at du kan fokusere helt og holdent på eget prosjekt.

WITTED BIDRAR MED


Administrasjon av selskapet

Fakturering og økonomi

Salgstøtte

Juridisk støtte

HR Støtte

Ingen tilleggsfakturering av kostnader, med mindre ekstraordinære kostnader forekommer.

Vi ønsker å skape suksess for konsulentene i vårt nettverk. Derfor legger vi til rette for at konsulentene skal fokusere fullt og helt på løsninger hos kunden.

Witted ønsker at modellen skal gi gode rammer for oppdragsløsning, samt forutsigbarhet i prosjektflyt fra et prosjekt til et annet.

EIERSKAP & UTBYTTERETT


  • Som konsulent blir du medeier i selskapet og får muligheten til å påvirke egen arbeidsplass. Dine eierandeler gir rett på utbytte fra selskapet.

LØNNSMODELL


Utbytte

Vi beregner at på det jevne 10% av omsetningen går inn i utbyttepotten som konsulenten får utbetalt ved et utbytte på sine aksjer.

Forretningskostnader

Forretningskostnader er knyttet til effektiviteten i bedriften. Ca. 10% går til besparelser til sykepenger og kostnad mellom prosjekter, samt forsikringer og regnskapsfører. Dersom forretningskostnadene er lavere, vil pengene flyttes til utbyttepotten.

Lønn i prosjekt

80% av omsetningen går til konsulentens lønnsutbetaling. Herunder går ca. 60% rett i lomma til konsulenten som brutto lønn. De resterende ca. 20% av omsetningen går til å dekke feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift.

Garantilønn

Lønn utenfor prosjekter er satt til ca. 15 000,- kr pr. måned av juridiske årsaker. Det er fastsatt en minimumslønn ettersom 0-kontraktstimer ikke er lov.

Beregn din kompensasjon

One size fits all

Vi vet at ikke alle konsulenter er i samme situasjon. Derfor fungerer ikke “one size fits all”. Vi lar det være opp til deg å bestemme din ønskede risikoprofil. Hos oss gir høyere risiko høyere provisjon. Sjekk ut sammenligningen under og se hva som passer for deg.

Fast Ansatt in-house
Mavericks konsulenthus
Witted Minicorp
Lønn
Fast
Provisjon (70/30)
min. 40.000,- NOK per mnd
Provisjon (80/20 + utbytte)
ca. 15.000,- NOK per mnd
Risiko
Lav
Medium
Høy
Utbytte
Frihet til å velge prosjekt
Autonomi
Salgsstøtte
Økonomisk administrasjon
Administrasjon av selskapet
HR støtte
Utstyr dekket

FAQ - Witted Minicorp

Bli kjent med konsulentene i fellesskapet

Bekymret for innleieloven?

Det er mye usikkerhet om hvordan det norske markedet for selvstendige IT-konsulenter vil utvikle seg etter at den nye innleieforskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Hvordan forskriften skal tolkes har vært kilde til en opphetet debatt. Vi har samlet sammen en informasjonspakke for å hjelpe deg som er selvstendig IT-konsulent.