Material bank: Talent Acquisition and Employer Branding

Attract, hire, and retain talent better

Developing digital business requires skilled talent. These guides and webinars allow you to dive into different dimensions of talent acquisition and employer branding, and help you become better at attracting, hiring, and retaining top talent.

Level up your employer brand

Want to level up your organization's capability to attract and retain talent? This guide will help you figure out which employer brand maturity stage your organization is currently at and how to level up from beginner to expert.

As a sweet cherry on top, you’ll also get a crash course for measuring brand awareness, attractiveness and reputation.

The true cost of an unknown brand

Having an unknown employer brand is costly – it affects negatively on revenue growth, profit margin, cost per hire, and the list goes on. A Witted company Talented specializes in Talent Acquisition and Employer Branding. In their guide they explain the actual impacts an unknown employer brand can have on your bottom line.

Introduction to employee value proposition

Great Employee Value Proposition (EVP) can be a total game-changer for how much top talent organizations get on board. In this webinar, Talented walks you through what EVP is, why it's crucial to have it, and how to define EVP for your organization. Talented is a Witted company specializing in Talent Acquisition and Employer Branding.

Building diverse teams

DEI – diversity, equity and inclusion – is a hot topic that should be on everyone’s agenda. What do these words actually mean and why DEI is so important?

A Witted company Talented specializes in talent acquisition and employer branding. This Talented webinar recording allows you to dive into different dimensions of workplace diversity and provides concrete tips on how to build a more inclusive recruitment process in order to attract and hire diverse teams.

Modernin IT-rekrytoinnin muistilista

Witted-yritys Talented on erikoistunut osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön. Tämä Talentedin webinaaritallenne tarjoaa loistavan katsauksen IT-rekrytoinnin realiteeteista:

  • IT-rekrytoinnin erityispiirteet ja markkinan nykytila
  • IT-osaajamarkkinan realiteetit ja vaatimukset
  • Mistä kokeneita IT-osaajia löytää ja miten heitä houkutellaan
  • Mitä IT-osaajat odottavat ja toivovat työnantajilta ja rekrytointiprosessilta

Suorahaku vai rekrytointi-konsultointi

Digitaalisen liiketoiminnan kehitys vaatii osaavia tekijöitä. Näistä osaajista käydään kuitenkin kovaa kilpailua, minkä vuoksi osaajahankintaan saattaa joskus kaivata ulkopuolista tukea. Osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön erikoistununeen Witted-yritys Talentedin luoma opas auttaa selvittämään, kumpi yhteistyömuoto soveltuisi toimintatavoiltaan ja kustannuksiltaan juuri teidän organisaatiollenne paremmin – rekrytointikonsultointi vai suorahaku.

Työnantaja­brändin mittaaminen

Osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön erikoistununeen Witted-yritys Talentedin webinaarissa pääset tutustumaan keskeisiin mittareihin, joiden avulla voit kehittää yrityksenne työnantajabrändiä ja työntekijäkokemusta.

  • Miten työnantajabrändi ja työntekijäkokemus linkittyvät toisiinsa ja miksi niitä tulisi mitata
  • Tärkeimpien tavoitteiden tunnistaminen huomioiden talentin koko elinkaaren eri vaiheet
  • Käytännön vinkit mittareiden valintaan ja mittaamisen aloittamiseen

Rekrytointi­prosessin rakentaminen

Tämän Talentedin webinaaritallenteen mukana pääset oivaltamaan, mitä kaikkea laadukas rekrytointiprosessi syö, mitä huomioida prosessin suunnittelussa ja miten taata tasalaatuinen kokemus kandeille. Lisäksi saat työkaluja rekrytointiprosessin itsenäiseen rakentamiseen ja voit jo webinaarin aikana ryhtyä hahmottelemaan omaa prosessianne. Talented on Witted-yritys, joka on erikoistunut osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön.

Työntekijä­persoona

Työntekijäpersoona on kuvitteellinen henkilö, joka edustaa yrityksen suurempaa kohderyhmää. Tämä Talentedin workshop auttaa oivaltamaan, ketä yrityksenne tavoittelee, mikä motivoi kohderyhmäänne ja mitä priorisoida rekrytoinnissa ja markkinoinnissa, jotta yrityksenne olisi mahdollisimman houkutteleva vaihtoehto tavoittelemillenne osaajille. Witted-yritys Talented on erikoistunut osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön.

Rekrytointi vuonna 2033

Miltä näyttää rekrytoinnin tulevaisuus Suomessa? Tässä Talentedin webinaarissa ei ole luvassa kristallipalloa tai varmoja vastauksia, vaan pohdinta perustuu havaintoihin ammattirekrytoijan työstä Suomessa vajaan vuosikymmenen ajalta niin yrityksen sisäisen rekrytoijan kuin konsultin silmin. Talented on Witted-yritys, joka on erikoistunut osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön.

Kansain­välinen rekry­tointi

Tässä Talentedin webinaarissa paneudutaan Suomen työmarkkinan vetovoimatekijöihin ja relokaatioprosessiin, sekä kansainvälisen rekrytoinnin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Talented on Witted-yritys, joka on erikoistunut osaajahankintaan ja työnantajamielikuvatyöhön.