Lovlig innleie av IT-konsulenter

Lovlig innleie av IT-konsulenter

Reglene for innleie av konsulenter er endret. Har du innleieavtaler med IT-konsulenter som ikke er ansatt i et godkjent bemanningsbyrå, bryter du loven. Oppdragsgiver har det fulle ansvaret og risikerer større økonomiske konsekvenser.

Har du oversikt over dine innleide IT-konsulenter, er de ansatt i et godkjent bemanningsforetak?

Hva risikerer du?

Oppdragsgivere som bryter gjeldende innleieregler kan risikere følgende konsekvenser:

  • Innleid arbeidstaker kan kreve fast ansettelse hos innleier

  • Innleid arbeidstaker kan kreve erstatning fra innleier for feriepenger, pensjon & ubetalt overtid

  • Arbeidstilsynet og tillitsvalgte kan kreve heving av arbeidsforholdet

  • Arbeidstilsynet kan ilegge bøter (opp til 15 G pr tilfelle)

  • Skatteetaten kan kreve etterbetalt arbeidsgiveravgift og straffeskatt for direkte forhold i arbeidsforholdet, men også for solidaransvar for utleiers ubetalte skatt

Vår bekymringsfrie løsning

Hvordan løser vi problemet?

Årsaken til problemet er at selvstendige IT-konsulenter ikke kan bli godkjent som bemanningsforetak, og derfor ikke kan være lovlig leverandør av innleietjenester. Dette har vi løst ved å tilby selvstendige IT-konsulenter ansettelse i en av våre konsulentløsninger med attraktive vilkår slik at de kan fortsette å jobbe som før, men som et godkjent bemanningsforetak.

Hva må du som oppdragsgiver gjøre?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang, så lager vi en plan for deg slik at du kan fortsette å leie inn de samme konsulentene, på en lovlig måte.

Hva gjør vi med dine konsulenter?

Vi tilbyr dine selvstendige IT-konsulenter ansettelse i en av våre attraktive konsulentløsninger som gjør dem i stand til å jobbe på en godkjent og lovlig måte. Konsulentløsningene vi tilbyr har bransjeledende kompensasjon og frihet, helt ulikt tradisjonelle konsulentselskaper.

Webinar: Lovlig innleie av IT-konsulenter

Vi redegjøre for gjeldende innleieregler, konsekvenser av ulovlig innleie og hvordan du kan leie inn konsulenter på en lovlig og bekymringsfri måte.

Kjøpsguide: Anskaffelse av IT-konsulenter

De innstrammende regelendringene i arbeidsmiljøloven regulerer innleie for alle norske selskap. Det er derfor avgjørende å ha kontroll på hvilke regler som gjelder for at deres bedrift kan innhente IT-kompetanse på lovlig vis. I denne guiden hjelper vi deg med vurderingene for hvordan man kan manøvrere det nye lovverket, og gir dere tips til å redusere risikoen dere bærer som innleier.

KONTAKT OSS FOR EN GJENNOMGANG

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av løsningene!