Blog

14 teambuilding aktiviteter teamet ditt faktisk vil like

Målet med teambuilding er som regel læring. Læring av god kommunikasjon og lære hverandre å kjenne. De ansatte skal bli bedre kjent med hvordan deres kolleger tenker, jobber, løser problemer og hvordan de har det gøy. Men for noen kan teambuilding være et hårsårt tema, og noen blir ofte mer flaue enn engasjerte i en slik setting.

 • Author:

  Witted Megacorp
 • Published:

Vi i Witted er opptatt av samarbeid. Derfor har vi utarbeidet våre 14 beste tips til teambuilding-aktiviteter. Aktivitetene varer i alt fra noen minutter, til flere timer, og tar for seg alt fra kommunikasjon til samarbeidsevne. Med denne listen kan du være sikker på at du har noe for enhver medarbeiders smak.

Forslag til teambuilding aktiviteter og øvelser


1. Lag en film

 • Hensikt: Samarbeid, kreativitet og håndtering av tidspress
 • Varighet: 2-8 timer, men kan gjøres til en heldagsaktivitet
 • Antall deltakere: Minimum 8 personer per lag, ingen øvre begrensning
 • Dette trenger du: Gode kameraer til filming, mikrofoner, kamerastativ og en PC med redigeringsprogram

Regler: Del medarbeiderne opp i like store lag og be dem delegere ansvarsområder og oppgaver selv. Det er valgfritt om du selv vil sette et tema for filmen eller om det er opp til hvert enkelt lag. Hvert lag skal lage et manuskript til en film på 5-7 minutter (ca 5-7 sider). Teamene skal deretter spille inn filmen med valgfritt utstyr før det er tid for filmvisning. Laget med den beste filmen vinner. Tips: premier er alltid moro.

2. Lag en minnevegg

 • Hensikt: Fellesskap, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Antall deltakere: 6-50 personer
 • Varighet: 45-90 minutter
 • Dette trenger du: Penn og papir

Regler: Hver medarbeider får penn og papir som de skal bruke til å skrive ned gode minner han eller hun har delt med sine kolleger. Etter 15 minutter skriving får de 30 minutter til å velge sine favoritter og tegne dem, abstrakt eller konkret. Så skal tegningene opp på veggen for å lage en minnevegg. De som vil kan reise seg og fortelle om minnet de valgte.

3. Skattejakt eller rebusløp

 • Hensikt: Samarbeid, kommunikasjon, lederskap og fornøyelse
 • Antall deltakere: Så mange som mulig, men lagene bør være likt fordelt
 • Varighet: 60-90 minutter, men ingen begrensning
 • Dette trenger du: Penn og papir og eventuelle andre rekvisitter

Regler: Lag en liste med aktiviteter ut fra hva formålet med øvelsen er. Er målet å kose seg? Lag morsomme, useriøse aktiviteter. Er målet godt samarbeid? Legg opp øvelsene deretter. For å forenkle det kan du gi hver aktivitet egen poengscore avhengig av vanskelighetsgraden på oppgaven. Gjør alt klart før du deler inn i lag og introduserer ruten og aktivitetene for lagene. Sett av cirka 30 minutter til gjennomgangen. La skattejakten begynne! Når tiden er ute samler du inn svarene og summerer poengscore. Laget med høyest sum har vunnet. Tips: premier er alltid moro.

4. Fleip eller fakta

 • Hensikt: Lære hverandre å kjenne – fordomsfritt. Spesielt fint for å bli kjent med de som ikke snakker så mye
 • Varighet: 10-15 minutter
 • Antall deltakere: Fem eller fler
 • Dette trenger du: Ingenting

Regler: Samle deltakerne i en sirkel. Hver person skal fortelle tre fakta og én fleip om seg selv i tilfeldig rekkefølge, uten å avsløre hva som er fleip. Etter hver person har fortalt sine fire ting skal resten av deltakerne gjette hva som er fleip.

5. Minefelt

 • Hensikt: Tillit, kommunikasjon og lytting
 • Varighet: 15-30 minutter
 • Antall deltakere: 4-10 (likt fordelt i lag på to og to)
 • Dette trenger du: Forskjellige objekter og klede til å dekke for øynene

Regler: Plasser objektene (baller, flasker, kjegler eller annet) sporadisk rundt på et stort, åpent område. Del inn i lag på to og to, hvor den ene tar på seg bind for øynene. Den andre på laget skal lede “den blinde” fra den ene siden til den andre uten å tråkke på objektene. Instruksjonene skal kun skje verbalt, men “den blinde” skal ikke si noe. Du kan også lage egne ruter for å øke vanskelighetsgrad.

6. Knyttet sammen

 • Hensikt: Samarbeid, kommunikasjon og fornøyelse
 • Varighet: 30 minutter
 • Antall deltakere: 4-16
 • Dette trenger du: Tau og ting som kan brukes til å løse enkle oppgaver

Regler: Legg forskjellige ting i en haug og samle alle deltakerne i en sirkel rundt haugen med armene ned langs siden av kroppen. Bruk tau, skolisser eller annet for å binde spillerne sammen ved håndleddene eller anklene. Deltakerne må løse enkle oppgaver med tingene som ligger foran dem. Oppgavene kan for eksempel være å bygge noe ut av lego, pakke inn en gave, helle vann i et glass osv. For å øke vanskelighetsgraden kan du sette en tidsramme.

7. Målfoto

 • Hensikt: Koordinasjon, samarbeid og lederskap
 • Varighet: 20 minutter
 • Antall deltakere: 4-20
 • Dette trenger du: Kamera og tau, kritt eller annet som kan danne en rett linje

Regler: Del inn i lag og lag en rett linje som deltakerne skal krysse på nøyaktig samme tidspunkt. Ta et bilde for hver gang lagene prøver for å avgjøre hvem som kan vinne med et målfoto. Deltakerne kan gå fort eller løpe over linjen for å øke vanskelighetsgraden.

8. Eggslippet

 • Hensikt: Samarbeid og problemløsning
 • Varighet: 1-2 timer
 • Antall deltakere: To eller flere små grupper, 3-5 deltakere per lag
 • Dette trenger du: Egg og forskjellig kontortilbehør som penner, papir, emballasje, tape osv.

Regler: Del deltakerne inn i lag og del ut et ukokt egg til hvert lag. Legg kontortilbehøret i en haug. Innen 15-30 minuter skal lagene bruke tilbehøret til å lage beskyttelse til egget. Når tiden er ute skal lagene slippe de beskyttede eggene fra en viss høyde, for eksempel 2. Etasje i kontorbygningen. Se hvilke egg som overlever og hvilke som knuser. Laget som har klart å lage nok beskyttelse rundt egget slik at det ikke knuser, har vunnet.

9. Den perfekte firkant

 • Hensikt: Kommunikasjon, tillit og lederskap
 • Varighet: 15-30 minutter
 • Antall deltakere: 5-20
 • Dette trenger du: Et langt tau, eller flere tau som er knyttet sammen, og klede til å dekke øynene

Regler: Deltakerne skal stå i en sirkel og holde i tauet. Deretter tar de på seg bind for øynene og legger tauet ned på gulvet. “I blinde” går deltakerne et par skritt bakover fra sirkelen før de skal gå tilbake igjen og forsøke å forme en firkant. For å øke vanskelighetsgraden skal du sette tidsrammer eller til og med be noen av deltakerne om å være helt stille.

10. Menneskelig knute

 • Hensikt: Samarbeid, kommunikasjon og fornøyelse
 • Varighet: 15-30 minutter
 • Antall deltakere: 8-20 / så mange du har plass til
 • Dette trenger du: Ingenting

Regler: Deltakerne stilles opp i en sirkel liten nok til at man rekker hverandre når man strekker ut hendene rett frem. Del opp i mindre sirkler om det er mange deltakere. Først strekker deltakerne ut høyre arm og tar tak i en tilfeldig hånd. Så gjør de det samme med venstre, men tar tak i en annens hånd. Gruppen skal løse opp knuten uten å slippe hverandre innenfor en gitt tidsramme.

11. Hvilke objekt

 • Hensikt: Kreativitet, problemløsning og samarbeid
 • Varighet: 15-20 minutter
 • Antall deltakere: Ingen begrensning
 • Dette trenger du: Fire eller flere forskjellige ting

Regler: Del inn gruppen i like store lag og del ut fire forskjellige objekter til hvert lag. Beskriv et scenario som for eksempel “du har strandet på en øde øy” eller “du redder verden fra en invasjon av romvesener”. Laget må løse problemene ved å kun bruke de fire objektene og rangere nyttigheten av objektene i det gitte scenarioet. Be hvert lag forklare hva de har valgt og hvorfor.

12. Flytte ball fra én bøtte til en annen

 • Hensikt: Samarbeid og delegering
 • Varighet: 20 minutter / 5 minutter per runde
 • Antall deltakere: 8-24
 • Dette trenger du: Bøtter og baller

Regler: Lag en avlang bane med 3-4 meter mellom hver langside. Hver langside skal ha rader med bøtter hvor den ene siden, “startsiden”, har bøtter fylt med baller. Del inn i like store lag som selv velger ut en person som kun skal stå på den andre siden av banen med tomme bøtter. Dette er den eneste personen som har lov til å ta opp ballene med hendene. Alle lagene starter på siden med bøtter fylt med baller og spiller samtidig gjennom hele leken. Spillerne må samarbeide for å flytte ballene over på den andre siden uten å ta på dem. Der står den siste spilleren og tar imot og legger ballene i den tomme bøtten. Laget med flest baller i bøtten på den andre siden når tiden er ute, vinner.

13. Lag ord av kropper

 • Hensikt: Samarbeid, planlegging, lederskap og fornøyelse
 • Varighet: 30 minutter
 • Antall deltakere: 8-24 / 4-8 personer per lag
 • Dette trenger du: Ingenting

Regler: Finn et stort åpent område uten hindringer og del inn lag som selv velger lagleder. Skriv ned flere ord som inneholder én mindre bokstav enn det er deltakere på laget. For eksempel hvis det er fire deltakere på laget bør ordene være “hus”, “lys” osv. Trekk et tilfeldig ord. Hver deltaker skal lage én bokstav med kroppen som blir gitt av laglederen. Sett tidsrammer på 5-7 minutter for hvert ord. Laget som er fortest ferdig vinner.

14. Skipsvrak

 • Hensikt: Ledelse, forhandling, samarbeid, problemløsning
 • Varighet: 30 minutter
 • Antall deltakere: 8-24
 • Dette trenger du: Bilder av flere forskjellige typer mat og drikke, utstyr som fyrstikker, kniver osv.

Regler: Velg et område for aktiviteten og plasser bildene av objektene på den ene siden. Ha begrenset antall av hvert objekt så lagene må samarbeide, forhandle og bytte varer. Del inn i to eller flere lag som får 25 minutter på å plukke ut objektene de vil ta med fra vraket. Lagene skal også rangere objektene i forhold til viktighetsgrad, og samarbeide og bytte varer fordi noen er livsviktige, men begrensede (som vann).

Utforsk dine muligheter

Har du behov for flere IT-eksperter eller ønsker du å optimalisere ditt digitale team? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg!