Blog

Nye regler for innleie av arbeidskraft — hvordan påvirker det deg som konsulent?

Reglene for innleie av arbeidskraft i Norge har nylig gjennomgått betydelige endringer. Fra og med 1. april 2023 innførte regjeringen nye retningslinjer for bruk av innleid arbeidskraft og når det er tillatt. Bakgrunnen for denne endringen var å regulere byggebransjen, hovedsakelig i og rundt Oslo, og med det forhindre sosial dumping. I tillegg til å regulere en bestemt bransje er loven revidert og alle bransjer vil i større eller mindre grad bli påvirket — også IT-bransjen.

Vi forsøker her å oppsummere endringen, hvordan de vil påvirke selvstendige konsulenter og hva som vil kreves av deg som konsulent i tiden fremover.

Hva er de viktigste endringene?

Arbeidsmiljøloven §14-12 sier at “innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter §14-9 andre ledd bokstav b til e.”

En av de mest bemerkelsesverdige endringene er opphevelsen av den tidligere hovedregelen om innleie til arbeid av midlertidig karakter. Tidligere var innleie tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse, altså at det også var tillatt etter Arbeidsmiljøloven §14-9 andre ledd bokstav a “når arbeidet er av midlertidig karakter”. Nå er dette begrenset til bokstav b til e i §14-9 andre ledd. Med andre ord, innleie av arbeidskraft er ikke lenger tillatt for arbeid av midlertidig karakter.

Det er likevel unntak fra denne regelen. Virksomheter som er bundet av tariffavtaler med "fagforening med innstillingsrett" (som har minimum 10.000 medlemmer) kan fortsatt praktisere tidsbegrenset innleie ved å ha skriftlige avtaler med "tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder".

Samtidig har det åpnet seg nye muligheter i arbeidsmiljølovens forskrifter som tillater innleie fra bemanningsforetak uavhengig av vilkårene i §14-12 for bestemte kategorier, inkludert helsepersonell, spesialkompetanse, jordbruksforetak og kortvarige arrangementer (eventer). Her er spesialkompetanse spesielt interessant for IT-konsulenter.

Spesialkompetanse og IT-konsulenter

Reglene om innleie av "spesialkompetanse" er utformet for å sikre ekspertise i prosjekter som krever spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Dette er et område som er svært relevant for IT-konsulenter som leverer tjenester som IKT-rådgivning, teknologisk rådgivning, organisasjonsutvikling, og mer.

Det er viktig å merke seg at spesialkompetansen ikke nødvendigvis må være formell kompetanse, men kan også være basert på erfaring og realkompetanse. Videre skal innleie av spesialkompetanse være knyttet til klart avgrensede prosjekter som avviker fra ordinær drift.

Det er imidlertid viktig å forstå at loven setter en grense på maksimal innleietid på tre år. Dette betyr at etter tre års sammenhengende innleie, har arbeidstakeren rett til fast ansettelse hos innleieren. Dette er en regel som har eksistert i flere år, men som nå har blitt bekreftet med en kortere innleieperiode og uten ubegrenset innleie etter avtale med tillitsvalgte.

Konsekvensene av brudd på loven

Det er viktig å være klar over konsekvensene ved brudd på disse lovene. Dersom innleien anses som ulovlig, kan den innleide (konsulenten) kreve fast ansettelse hos innleieren, samt eventuelle erstatninger, før treårsperioden er over.

Arbeidstilsynet kan også gripe inn og stanse innleie dersom de finner det ulovlig, med mulighet for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved alvorlige lovbrudd. Fagforeninger med medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan også ta rettslige skritt for å utfordre lovligheten av innleien.

Registrering av bemanningsforetak

Dersom du driver et AS med hovedformål om å leie deg selv ut, må du registrere AS-et ditt som et bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet før 1. januar 2024. Dette er en viktig endring som kan påvirke din virksomhet. Hvis du ikke registrerer deg som bemanningsforetak, kan Arbeidstilsynet føre tilsyn og stanse innleie fra utleiere som ikke er godkjent, og det kan påløpe bøter for den som leier inn (kunden).

Fra ENK til AS

En annen viktig endring som vil tre i kraft fra 1. januar 2024, er definisjonen av hvem som anses som arbeidstaker. Det vil være en skarpere avgrensning som favoriserer arbeidstakerrollen. Dette kan påvirke valget mellom å drive som enkeltpersonsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

Selv om de fleste selvstendige IT-konsulenter har AS, er det fortsatt enkelte som har enkeltpersonforetak. Lovendringen vil imidlertid gjøre det mer gunstig å operere som AS for inn- og utleie av spesialkompetanse. Vi i Witted anbefaler derfor sterkt at konsulenter med et ENK oppretter AS før 31. desember 2023 for å tilpasse seg de nye reglene. Det vil fra 2024 være svært utfordrende eller umulig å presentere konsulenter med ENK for kunder fremover. Her kan du lese mer om hvordan starte et AS som freelance utvikler.

Oppsummering

De nye innleiereglene i Norge har betydelig innvirkning på IT-konsulenter og andre bransjer. Det er viktig å forstå de nye reglene og konsekvensene ved å bryte dem. Registrering som bemanningsforetak og overgangen fra ENK til AS vil være nødvendig for å sikre at virksomheten din er i samsvar med de nye bestemmelsene.

Som IT-konsulent er det også viktig å være klar over muligheten for innleie av spesialkompetanse og de klare grensene for innleietid. Å være informert om disse reglene vil hjelpe deg med å navigere i det nye lovverket og opprettholde en lovlig og bærekraftig virksomhet.

Prosjekter for frilansere og konsulenthus

Slutt å sløse verdifulle fakturerbaretimer på å lete etter nye prosjekter. Witted Partners hjelper utviklere, designere og konsulentselskaper med å finne prosjekter som passer deres ferdigheter og preferanser - helt kostnadsfritt.

Trenger du veiledning for å kickstarte din frilanskarriere, står vi klare får å hjelpe deg og bidra til din suksess!