Blog

Forhindrer du utbrenthet på arbeidsplassen?

Som arbeidsgiver er man lovpålagt å sikre en helsefremmende arbeidssituasjon for sine ansatte. Dessverre finnes det ingen quick-fix for å skape en sunn arbeidsplass, det er en kontinuerlig prosess som krever investering av både tid og ressurser. Så hva kan egentlig du som arbeidsgiver gjøre for å fremme god helse på arbeidsplassen og redusere risikoen for at ansatte blir utbrent?

Arbeidsplassen er en viktig arena for sosial inkludering, deltakelse i samfunnet og for ens identitetsfølelse. Mange er ikke klar over at dette er en medvirkende faktor for å opprettholde og utvikle god helse. Likevel viser nye tall fra Yerbo at 62% av IT-ansatte føler seg fysisk og emosjonelt utslitt av jobben de gjør, og 2 av 5 har høy risiko for å bli utbrent.

Utbrenthet er et arbeidspsykologisk fenomen. Det er en følelse av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt, ofte som et resultat av en vedvarende stressende og krevende arbeidssituasjon. Dette kan forårsakes av en rekke faktorer, men ofte er det en overflod av jobbkrav som ikke balanseres med tilgjengelige jobbressurser som skaper destruktive jobbstressorer. Innebærer jobbkravene gjentatt høy innsats uten tilstrekkelig restitusjon og nødvendige ressurser, er faren for å bli utbrent tilstede.

En måte du kan balansere kravene for arbeidstakeren din er å tilføre tilstrekkelig med jobbressurser. Det vil si fysiske, psykologiske, sosiale og/eller organisatoriske forhold som gjør det lettere for arbeidstaker gjøre jobben sin og få kontroll over kravene. I tillegg vil forholdene stimulere til personlig vekst, læring og utvikling hos arbeidstakeren.

Eksempler på jobbressurser kan være sosial støtte fra leder og kolleger, positive tilbakemeldinger, utviklingsmuligheter, anerkjennelse, variasjon i arbeidsoppgaver og autonomi.

Fysisk helsefremmende tiltak en kan implementere på arbeidsplassen er hev og senk pult, ergonomiske stoler eller fruktkurv som fylles hver uke. De psykologiske faktorene krever derimot mer tid og ressurser å implementere. Disse er minst like viktige, om ikke viktigere, for å sikre en helsefremmende arbeidssituasjon for dine ansatte.

Her er noen kjennetegn på en arbeidsplass som fremmer god helse for arbeidstakerne

Tilbakemeldinger og anerkjennelse: Det bygger selvtillit, stolthet og gir mestringsfølelse å bli anerkjent for sin innsats og oppnådde resultater. For å sikre utvikling og gode prosesser trenger de ansatte også konstruktive tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre. Som arbeidsgiver burde en derfor synliggjøre anerkjennelse og tilrettelegge for at ros og konstruktive tilbakemeldinger kan gis.

Medvirkning og variasjon: Sørg for at dine ansatte har anledning til å påvirke selskapets, og tjenesten eller produktets videreutvikling. Lytt til deres tanker og ideer, vis at deres mening er verdifull og faktisk blir hørt og implementert. Gi også ansatte medvirkning til å gjennomføre sine tanker og ideer. Erfarne utviklere vil sjeldent være fornøyd med veldig repetitive oppgaver og vedlikehold av kode, gi dem en mer variert hverdag og oppgaver.

Utviklingsmuligheter: Å være i konstant utvikling og bli en bedre versjon av seg selv er en viktig faktor for mange ansattes motivasjon og mening i arbeidet. Legg til rette for kompetanseheving internt, la dem få bruke sine sterke sider og gi dem både faglige og personlige utviklingsmuligheter.

Et godt sosialt fellesskap: Et samhold mellom kolleger som reflekterer trygghet og gjensidig respekt er en arbeidsplass der de ansatte trives. Er dere gode på å feire suksess og setter av tid til hyggelige, ikke jobbrelaterte, aktiviteter vil du oppleve et styrket kameratskap mellom dine ansatte.

Arbeid-fritid-balanse: Vær en arbeidsgiver som anerkjenner god balanse mellom arbeid og fritid. Å tilrettelegge for at dine ansatte skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser er ikke bare viktig for produktivitet, men sikrer også en tilstedeværende og organisert arbeidstaker. For mange unge talenter er også balanse mellom jobb og fritid enda viktigere enn tallet på lønnsslippen.

Individualitet: Gi de ansatte rom til å være seg selv. Tillat at deres sterke, og mindre sterke, sider kommer til syne. Dette reduserer higet etter perfeksjonisme og resultater. La deres personlighet få skinne i selskapet og gi de ansatte ansvar eller arbeidsoppgaver som er i tråd med personlige interesser.

Ikke fjern arbeidskrav: Det vil ikke være reelt å fjerne deadlines, redusere ansvarsområder eller eliminere alle aspekter ved arbeidet som ansees å være krevende. Kravene vi stilles ovenfor utfordrer, og er viktige for at den ansatte skal kunne ha et målrettet fokus, motiveres og ha noe å jobbe mot og med. Tilføy heller og balanser med jobbressurser!

Tilgjengelige jobbressurser kan i tillegg til å redusere sannsynlighet for utbrenthet, øke trivsel, produktivitet og gi mening til arbeidsoppgaver. Sørg for at arbeidsplassen er helsefremmende, det lønner seg også på selskapsnivå!

Ingen bedrifter er like, derfor er det viktig å redegjøre for hvilke faktorer i arbeidsmiljøet dine arbeidsgivere anser å være viktige, før dere utvikler tiltak. Disse kjennetegnene gir ingen fremgangsmåte på hva dere som virksomhet kan gjøre for å bli helsefremmende, men vi håper likevel det gir en pekepinn på fokusområder og en bedre forståelse for viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø i en bransje som er preget av mye press og stress.


Utforsk dine muligheter

Har du behov for flere IT-eksperter eller ønsker du å optimalisere ditt digitale team? Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg!