Åpenhetsloven

Åpenhetsloverklæring

Vi er dypt forpliktet til å sikre at menneskerettighetene respekteres og at det gis rettferdige arbeidsforhold. Dette gjenspeiles i alle våre medarbeiderkontrakter, vår Personalhåndbok, samt gjennom arbeidet med Åpenhetsloven hvor vi blant annet evaluerer våre leverandører.

Spørsmål om åpenhetsloven

Har du spørsmål eller ønsker å vite hvordan Witted jobber med menneskerettigheter og arbeidsforhold, er du alltid velkommen til å kontakte oss gjennom epostadressen under. Vi forplikter oss til å svare på henvendelsen senest innen tre uker.

Kontakt oss her.

Med den norske regjeringens implementering av åpenhetsloven 1. juli 2022, er norske organisasjoner pålagt å utarbeide en aktsomhetsvurdering hvert år. Denne rapporten oppdateres og publiseres senest 30. juni hvert år. Denne rapporten og informasjonen gjelder for den norske delen av Witted Megacorp.