Open projects

IT-Projektledare / Produktägare

Hej, IT-Projektledare med Produktägare twist!

Vår kund, som jobbar med att digitalisera Sverige (ganska häftigt, eller hur?!), söker nu en underkonsult till sitt projekt. I detta projekt kommer konsulten att jobba med "den digitala ingången" (Single digital gateway (SDG)). Syfte med projektet är att göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. De olika delarna bidrar till att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur. Kunden arbetar nu med att utveckla den svenska lösningen för ett utbyte av bevis över landsgränserna och söker därför en IT-Projektledare/Produktägare för bevisutbytet.

För att kunna vara prefekt match till detta, borde konsulten hitta sig själv i de följande:

- Ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att planera och leda projekt.

- Ha god erfarenhet av att ta fram tidplaner med milstolpar.

- Ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra riskanalyser.

- Ha erfarenhet av att ha faciliterat och planerat workshops.

- Ha erfarenhet av att följa upp projektets progress avseende tid, kvalitet och ekonomi och rapportera till beställare och styrgrupp.

- Ha minst 5 års erfarenhet som produktägare inom IT-utveckling (omfattande både förvaltning och nyutveckling)

- Ha erfarenhet av att vara produktägare i utveckling av användarnära tjänsterDessutom är det meriterande om konsulten har:
- Erfarenhet av anslutning av konsumenter (kommuner, myndigheter och regioner) till digitala tjänster
- Erfarenhet av system till system-lösningar
- Erfarenhet av att driva projekt inom offentlig sektor
- Erfarenhet av samverkansprojekt med koppling till många intressenter och aktörer


Längd: Augusti 2023 - juni 2024 (med möjlighet till förlängning 6mån + 6mån)
Språk: Svenska och engelska
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm eller Sundsvall (enligt konsultens önskemål)
DL: 8.6.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.