Open projects

Testledare (remote)

Vår kund söker en underkonsult som kan ta sig an rollen som Testledare. Kunden har behov av en konsult som ska agera som testledare i ett av deras agila leveransteam.

Konsulten kommer att arbeta tillsammans med erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter med att leda testarbetet inom leveransområde export. Teamet arbetar inom leveransområde export inom kundens program för elektronisk tull. Uppdraget bedrivs enligt agil metodik för systemutveckling.

För att kunna vara perfekt match, konsulten skall:

- Ha minst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet

- Ha minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen


Dessutom är det meriterande om konsulten har:
- Erfarenhet av att leda testmetodutveckling (testmetodik, teststrategier, processer och verktyg).
- Erfarenhet av att skriva testfall, utföra och dokumentera tester
- Erfarenhet av Atlassians produkter som tex Jira och Confluence

OBS! Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (nivå 3) inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Uppdragets längd: ASAP - Maj 2024 (med möjlighet till förlängning 2 x 12 månader).
Plats: Remote med behov att vara på plats i Luleå 1-2 gånger per månad (1-2 dagar per tillfälle)
Språk: Svenska (flytande i både tal och skrift)
Omfattning: 100%
DL: 5.5.2023

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.