Open projects

DIO Project Support

Oppstart: Senest 01.06.23
Varighet: 01.06.25 + opsjon
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo, onsite

Om rollen og arbeidsoppgaver:
Ruter har behov for prosjektstøtte for pågående og fremtidige leveranser i forbindelse med bussanbud og arbeider knyttet til bussanlegg og sjåførfasiliteter.

Arbeidsoppgavene har et bredt spenn, og består blant annet av:
• Oppfølging av Ruters og operatørers forpliktelser for bussanlegg og sjåførfasiliteter knyttet til gjeldende avtaler
• Fremforhandling og arbeid med leieavtaler for eiendommer, bussanlegg og sjåførfasiliteter
• Oppfølging av endringsordre for eksisterende avtaler
• Bistand og rådgivning i forbindelse med planlegging av nye bussanlegg og sjåførfasiliteter
• Bistå Ruter i dialogen med eksterne parter (operatører, kommuner, fylkeskommuner, Ruters eiere, etc.)
• Skisseprosjekt, enkle utkast til løsninger, undersøkelser og annen bistand/rådgivning ved bygging av nye eller oppgradering av gamle anlegg
• Utarbeide og sende, samt følge opp byggesøknader ved bussanlegg
• Tidligfasearbeid med tanke på lokalisering av nye bussanlegg inkludert kontakt mot kommuner
• Gjennomføre og holde fremdrift i søknads- og planprosesser
• Utarbeide oversikt over reguleringsforhold knyttet til diverse tomter

Oppdragets innhold og belastning vil avstemmes underveis i oppdraget. Forventet samlet belastning er 50-200 %, og det forventes at hoveddelen av arbeidet skjer i Ruters lokaler i Dronningens gate 40 i Oslo. Hjemmekontor avtales ved behov.


Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
• Høyere utdanning innen relevante fagområder
• 5-10 års erfaring fra relevante fagområder
• God kjennskap til kollektivbransjen
• Erfaring med avtaler for kollektivselskaper (utarbeidelse og oppfølging)
• Tidligere arbeidserfaring tilknyttet bussanlegg (planlegging og driftsoppfølging)
• Erfaring med planprosesser og oppfølging av byggesøknader


Personlige egenskaper:
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
• Genuint interessert i temaet dette oppdraget dreier seg om
• Stor gjennomføringsevne
• Meget strukturert tilnærming
• Løsningsorientert og selvstendig
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Fleksibel, initiativrik og positiv

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.