Open projects

Frontend & DevOps developer for Digitaliseringsdirektoratet

Start: Medio April 2023
Enddate: Medio April 2024
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet
digitalisering av offentlig sektor, og skal bidra til formålstjenlig digitalisering av samfunnet som
helhet.

Digitaliseringsdirektoratet har Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)som overordnet
fagdepartement. Direktoratet ble formelt opprettet 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av
Altinn, en del av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og avdelinger fra
det tidligere Direktoratet for forvalting og ikt (Difi).

Digitaliseringsdirektoratet har omlag 340 ansatte fordelt på kontorer i Brønnøysund, Leikanger og
Oslo. Digitaliseringsdirektoratet har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn
for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle.
For mer informasjon, se nettside: https://www.digdir.no/

Beskrivelse av oppdragsgivers behov:

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for
DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend – til våre utviklingsteam som skal levere
funksjonalitet til ulike løsninger innenfor Altinn 3 og evt noen leveranser inn mot vårt kommende
nye Designsystem.

Kompetansekrav:
Må ha:
- Veldig god erfaring med utvikling av frontend –fortrinnsvis React (inkl. Redux) og god erfaring med
utvikling innenfor designsystem.
- Erfaring med drift og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
- Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team

Fordel å ha:
- God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.