Open projects

Senior Backend Developer

Start date: Before 01.04.2023
Duration: Until 31.03.2024
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian/Scandinavian language AND English


Om rollen og arbeidsoppgaver
Utvikler skal jobbe tett med andre backend-utviklere, gjerne i form av par/mobb-programmering. Vedkommende må forvente å bli involvert i å engasjere og inkludere de andre utviklerne i teamet og å kunne veilede disse utviklerne. Utvikler vil bli sentral i valg av fremtidige tekniske løsninger, og i å lage disse - både design, utvikling og test.

Vi ønsker oss en backend-utvikler som har erfaring med/interesse for å jobbe med arkitektur. Siden teamet er et tverrfaglig produktteam vil valgene som tas påvirke flere lag. Ressursen må ha gode samarbeidsevner da arbeidet må koordineres, slik at valgene som tas er til det beste for både integrasjonslaget (TypeScript) og mobilapp iOS (Swift) og Android (Kotlin).

Utenom produktteamet må utvikler sammen med resten av teamet koordinere arbeidet med flere andre backend-team på Kafka. Det er forventet at 10% av ressursens tid skal brukes til fellesarbeid som gagner Ruter som helhet. Arbeidet kan omfatte felles pipeline, felles dokumentasjonsverktøy og andre initiativ på tvers av organisasjonen.

Teamet jobber også med eksterne leverandører av mobilitetstjenester, et marked som fortsatt er under stor utvikling. Ruter har innflytelse på hvordan integrasjonene med disse leverandørene er utformet. Ressursen må kunne ta alle disse faktorene i betraktning når løsning utformes.

Ruter vektlegger også kompetansedeling både internt i teamet, og på tvers av andre produktteam i Ruter.

Det sitter per dags dato en konsulent i oppdraget.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Analyse og design av nye løsninger
• Programvarearkitektur
• Valg av hardware-løsninger
• Utvikling og test av løsningene
• Sikkerhetsansvarlig

I svararket til konsulenten skriv antall år og hvilke perioder (hvis flere perioder) konsulenten har jobbet med relevant teknologi.

Sentrale forutsetninger
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
▪ Lang erfaring som utvikler på backend-løsninger med Java eller Kotlin
▪ Betydeligerfaringmed
- Rammeverk, fortrinnsvis Spring Boot
- Utvikling og vedlikehold av CI/CD-pipelines, fortrinnsvis Gitlab o KafkaogKafkaConnect
- Databaser (fortrinnsvis Postgres, Redis og OpenSearch)- KubernetesogHelm
▪ Må ha erfaring med hendelsesdrevet arkitektur og mikrotjenester
▪ Interesserer seg for å bidra med kunnskapsdeling og å ta i bruk kunnskap
▪ Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1 , Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel om konsulenten har erfaring med:
• Å jobbe smidig og målbasert
• Utvikling av automatiserte tester
• Erfaring med sikkerhetsarbeid
• Kjennskap til mikromobilitetstjenester
• Skytjenester a la AWS

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
▪ Terraform
▪ Verktøy for overvåking og logging (Datadog)

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
▪ Selvstendig og selvgående
▪ Initiativrik og positiv
▪ Være analytisk og evner å se helhet
▪ Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.