Open projects

Test Manager / Developer for Brønnøysundregistrene

Oppstart: Konsulentene må kunne starte innenfor perioden 11.4. – 1.6.2023.
Varighet: 31.12.2023 med opsjon ( 6 måneder om gangen, maksimalt i 36 måneder. Dvs. at varigheten på avtalen vil kunne bli totalt inntil ca. 44 måneder )
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Oppdragets overordnede formål er å bidra til å utvikle en ny og moderne funksjonalitet for å registrere (starte, endre og avvikle) virksomheter i enhetsregisteret og foretaksregisteret.


Prosjektet Brukervennlige Registertjenester (BVR) skal realisere tjenestene for innrapportering og tilgjengeliggjøring nært knyttet opp mot saksbehandlingsprosessene som realiseres av BRsys-prosjektet. Hovedfokus for dette oppdraget vil være tjenester for innrapportering.
Prosjektet benytter en teknologiplattform basert på OpenShift og Java for utvikling av backendtjenester, mens publikumstjenestene for innrapportering vil benytte Altinn 3 plattformen.

Konsulentene vil inngå i produktteam sammensatt av fagressurser og utviklere fra Brønnøysundregistrene og konsulenter fra andre leverandører.

En ny dialogbasert innrapportering skal gjøre det mulig for flere å være selvhjulpne, med veiledning underveis tilpasset de valgene en tar. Regler som skal kjøres i saksbehandling skal kjøres underveis i utfyllingen slik at eventuelle feil som ville ført til nekting kan fanges opp og kommuniseres umiddelbart. Det skal gjenbrukes informasjon som det offentlige allerede kjenner til og det skal også legges til rette for at tredjepartsaktører kan bygge egne fagsystemer for å utføre de samme oppgavene.

Løsningen for sluttbrukere skal utvikles på Altinn 3 plattformen, men det skal også utforskes muligheter for å gjøre noen typer rapporteringer, slik som endringer av enkelte opplysninger, i andre av Brønnøysundregistrenes flater.

Arbeidsoppgaver (ikke uttømmende)
- Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester)
- Bistå systemutviklere med planlegging, forberedelse og gjennomføring av enhetstester og enhetsintegrasjonstester i scrumteam
- Rapportere testresultater til scrummaster og utviklere i scrumteam
- Bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
- Designe effektiv pipeline for Continuous Integration og Continuous Delivery (knyttet til testing)
- Være ansvarlig for egen kvalitet, delta i granskinger og revisjoner

Krav:
- Erfaring med etablering av rammeverk for testautomatisering (backend og frontend).
- Erfaring i bruk av programmeringsspråkene Java og JavaScript.
- Dyp forståelse av forskjellige testautomatiseringsmetoder, herunder keyword-driven, behovsdrevet (BDD)- og testdrevet utvikling (TDD) og hybrid.
- God kjennskap til kontinuerlig bygg (CI/CD) og ende-til-ende tester.
- God kjennskap av RESTful webtjenester.
- God kjennskap til API testing.
- Erfaring med DevOps, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser.
- Bakgrunn som utvikler med kunnskap om testautomatisering.
- Minst 3 års erfaring innen testautomatisering av funksjonelle og ikke funksjonelle tester.
- Minst 3 års erfaring med verktøy innen testautomatisering som fortrinnsvis Cucumber, JUnit, Selenium og WebdriverIO.
- Erfaring fra oppdrag hvor god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne hadde stor betydning for gjennomføringen.
- 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet e.l.)

Arbeidssted:
Brønnøysundregistrene kan være fleksibel når det gjelder arbeidssted og tilstedeværelse i Brønnøysund.
Vi åpner for at arbeidssted kan være konsulentens eget arbeidssted, eller i Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo (Grev Wedels plass 9). Etter avtale kan også hjemmekontor benyttes.
I forbindelse med onboarding og opplæring vil det være behov for at konsulenten er i Brønnøysund 3 - 4 dager pr uke de første 2 - 4 ukene.
Videre ønsker vi at konsulenten er i Brønnøysund 3-4 dager 6-12 ganger pr kalenderår i avtaleperioden (inkludert opsjoner).

Ta kontakt med Henrik på henrik.tufte@witted.com for mer informasjon!

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.