Open projects

Backend Application Developer for Ruter

Oppstart: 12.04.2023
Varighet: 31.03.2024. med opsjon (1 + 1 år)
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Ruter søker en erfaren og senior backend applikasjonsutvikler til RuterSalg teamet som er godt kjent med systemer for asynkron meldingsutveksling.
Ruter har utviklet en egen løsning (RuterSalg) for salg av billetter i betjente kanaler. Løsningen benyttes i dag f.eks. ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Denne løsningen består av egenutviklet android-app som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester, samt Entur sine nasjonale tjenester for billettering.

RuterSalg er et tverrfaglig team som ivaretar utvikling, drift og forvaltning av egenutviklede løsninger knyttet til salg og distribusjon. Porteføljen omfatter i dag:
• Salgsløsning på ca. 1000 busser, båter og minibusser (RuterSalg)
• Salgsløsning hos forhandlere som kiosker, butikker, bensinstasjoner m.m. (RuterSalg)
• Salgsløsning for Brakar (BrakarSalg)
• Salgsløsning for Østfold kollektivtrafikk (ØKTSalg)
Løsningene som utvikles kan også brukes i kollektivsamarbeidet som Ruter er deltagende i, og konsulenten vil da være bidragsytende mot de andre partene i dette samarbeidet.
RuterSalg-teamet ivaretar i dag kodeforvaltning, feilretting og utvikling av de nevnte løsningene.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere, til sammen 11 personer.
Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg BFF for planlagte nye leveranser i RuterSalg. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
• Utvikle mikrotjenester i Kotlin inkl. logging og overvåkning av helse- og kvalitetsmetrikker, lage automatiserte tester, produksjonssetting og oppfølging etter produksjonssetting
• Utvikle data og hendelsesdrevene tjenester med strømmeteknologier som Kafka og Kafka streams
• Forvalte og drifte tjenester og plattformen
• Sette seg inn i nye teknologier og bidra til å bygge opp kompetanse i disse på teamet
• Bidra til å bygge en DevOps-kultur ved å tenke tverrfaglig
• Muligheter for å fungere som Security Champion med ansvar for å sette sikkerhet på agendaen og bistå inn i Ruters sikkerhetsarbeid

Sentrale forutsetninger
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
• Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet). Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
• Minst fem års erfaring som backend-utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikkesammenhengende periode)
• Må ha erfaring med distribuert hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis asynkron meldingsutveksling og «eventual consistency»
• God kjennskap til og konkret erfaring med Kafka og Kafka Streams – eller lignende teknologier
• Utvikling av mikrotjenester i Kotlin (inkl. testkoding, instrumentering, kvalitetssikring, produksjonssetting og driftsoppfølging)
• God erfaring med Kubernetes
• Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel om konsulenten har erfaring med:
• Spring Boot
• Utvikling av tjenester med monitorering, alarmer og metrikker, fortrinnsvis i Datadog, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av tjenestene
• Utvikling av skytjenester
• Utviklingsverktøy og –prosesser med kontinuerlig integrasjon/utrulling (f.eks. GitLab)
• Testdreven utviklingsmetodikk, altså automatisere, skrive og vedlikeholde enhets-og integrasjonstester
• Erfaring med både utvikling og design av applikasjonsintegrasjoner og API’er
• Evne til å sette seg inn i behov basert på brukerhistorier og andre spesifikasjoner

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
• Selvstendig, selvgående og tar initiativ
• Strukturert og god evne til å dokumentere
• God gjennomføringsevne og leveranseevne
• Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
• Være analytisk og evner å se helhet
• Må kunne kommunisere så andre forstår det
• Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Ta kontakt med Helene Røste på helene.roste@witted.com eller +47 913 68 751 for mer informasjon.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.