Open projects

Network Specialist

Start date: 13.02.23
Duration: 5 months
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Oppdragsbeskrivelse
Team kontribusjon utvikler, leverer og forvalter alle tekniske løsninger for innhenting og utveksling av live innhold for produksjon av TV og radio. Vi dekker alt fra krisesituasjoner og viktige nyhetshendelser til store eventer.
Teamet har ende-til-ende ansvar i hele livssyklusen til produktene i porteføljen. Teamet jobber selvstendig og har i stor grad kontroll over egne valg. Medlemmene i Team kontribusjon har hvert sitt ekspertområde, og problemstillinger og løsninger eies i fellesskap. Teamet jobber tverrfaglig, er "hands-on", og innovasjon har en stor plass i arbeidshverdagen.
Sentrale satsingsområder for teamet er live overføring over IP/Internett fra felt (radio og TV) og til/fra andre mediehus. Fjernproduksjon og distribuert produksjon, samt produksjon over 5G private nett.

Vi har behov for å løse følgende oppgaver:
• Dekke de nettverksrelaterte sidene ved kontribusjonsløsningene (konfigurasjon, brannmur, sikkerhet). Gjennomføre feilsøking dersom det oppstår hendelser
• Kunne sette opp LAN og WAN-nettverk i enkelte produksjoner ved test av ny teknologi (kobling mellom utstyr, trådløse kamera og lokalt 5G-nett, redigeringsløsninger i skyen)
• Bidra med oppsett og drift av høykvalitets streaming-løsninger over Internett og i skyen
• Bidra med nettverkskompetanse i forbindelse med anskaffelser og innkjøp
• Være bindeledd med andre team som jobber dedikert med NRKs medienettverk og "corporate" nettverk, samt plattformtjenester

Kvalifikasjoner og egenskaper
- Nettverk: Må ha erfaring med drift og forvaltning av nettverksinfrastruktur og god allmennkunnskap om relaterte teknologiområder.
- Nettverk: Bør ha god feilsøkingsevne
- Nettverk: Relevante sertifiseringer (Cisco, Arista eller Juniper) er fordelaktig.

- IT:Kjennskap til skyløsninger med vekt på server,lagring og infrastruktur.
- IT: Må ha hands-on erfaring med drift av Linux- og Windows-servere
- IT: Må ha kunnskap om oppsett og drift av containerbaserte løsninger (Kubernetes / Docker Swarm)
- IT: God kunnskap om et eller flere scriptingsspråk (Python, Perl, Bash, Powershell)
- IT: Kunnskap om kodeforvaltning med Git

- Streaming: Fordel med kunnskap om transport av sanntidsmedia over IP-nett og teknologier ofte brukt til det:
o Codecs (video, audio, soft/hardware)
o Protokoller (RTP, RTMP, SRT, RIST)
o Bonding av nettverkstilkoblinger, og fordeler / ulemper med dette

- Vi forutsetter gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og genuin interesse for teknologi,
- Evne til å tenke sikkerhet i alle ledd, og vurdere hvor det er viktigst å implementere tiltak.
- Erfaring med kringkastingsteknologi er en fordel, men ikke et krav
- Erfaring med agile team fordel

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.