Open projects

Test manager / Test developer for Brønnøysundregistrene

Oppstart: 15.02.2023
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse i 6+6+6+6 måneder (totalt inntil 3 år)
Omfang: 100%
Onsite/Remote: Minimum 4 dager i uken onsite i Oslo
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk

Brønnøysundregistene søker en testansvarlig/testutvikler for å sikre at Brønnøysundregistene har nødvendig test-kapasitet knyttet til utviklingsprosjekter og prosjektrelaterte linjeoppgaver.

Nærmere beskrivelse av oppdraget:

Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteamets testaktiviteter i en sprint. Testansvarlig bidrar også med utarbeidelse av brukerhistorier, godkjenningskriterier og tester i delprosessen løsningsbeskrivelse.

Tilbudte ressurs har også ansvar for å legge til rette for, og delta i aktiviteter i utviklingsteam knyttet til testautomatisering, testdesign, testutvikling og teknisk testing. Ressursen skal også være med på utvikling og bruk av metodikk for testing og testautomatisering i BRsys-prosjektet og ev. andre, relaterte utviklingsprosjekter eller satsinger ved Brønnøysundregistrene.

Tilbudt ressurs vil inngå som en av flere interne og eksterne test-ressurser i prosjektet. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne.

Arbeidsoppgaver:

• Planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte tester (funksjonelle og ikke funksjonelle tester)
• Bistå systemutviklere med planlegging, forberedelse og gjennomføring av enhetstester og enhetsintegrasjonstester i scrumteam
• Rapportere testresultater til scrummaster og utviklere i scrumteam
• Bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
• Designe effektiv pipeline for Continuous Integration og Continuous Delivery (knyttet til testing)
• Være ansvarlig for egen kvalitet, delta i granskinger og revisjoner

Kompetansekrav til konsulenten:

• Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med etablering av rammeverk for testautomatisering (backend og frontend).
• Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring i bruk av programmeringsspråkene Java og JavaScript.
• Tilbudt ressurs har dyp forståelse av forskjellige testautomatiseringsmetoder (keyword-driven, behovsdrevet utvikling (BDD) og testdrevet utvikling (TDD), hybrid).
• Tilbudt ressurs har god kjennskap til kontinuerlig bygg (CI/CD) og ende-til-ende tester.
• Tilbudt ressurs har god kjennskap av RESTful webtjenester.
• Tilbudt ressurs har god kjennskap av API testing.
• Tilbudt ressurs har dokumentert erfaring med DevOps, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser.
• Tilbudt ressurs har bakgrunn som utvikler med kunnskap om testautomatisering.
• Tilbudt ressurs har minst 3 års dokumentert erfaring innen testautomatisering av funksjonelle og ikke funksjonelle tester.
• Tilbudt ressurs har minst 3 års dokumentert erfaring med verktøy innen testautomatisering som fortrinnsvis Cucumber, JUnit, Selenium, WebdriverIO.
• Tilbudt ressurs har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
• Tilbudt ressurs har minimum 5 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet e.l.)

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.