Open projects

Backend Developer

Start date: Primo/medio January 2023
Duration: January - December 2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Bakgrunn:
Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede. Prosjektet skal levere opp mot målbildet: Stortinget skal utveksle, behandle, bevare og offentliggjøre parlamentarisk informasjon digitalt og effektiv og med god kvalitet.

Løsningene vil bli utviklet på en moderne web-plattform og en tjenesteorientert arkitektur hovedsakelig med Microsoft-teknologi.

Behov:
Personen eller personene vi ønsker å engasjere inngår som backendutvikler i et lite utviklingsteam. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med flere interne og eksterne ressurser. Prosjektet gjennomføres som et smidig utviklingsprosjekt.


Om bistanden:
Bistandsbehovet er primært å inngå i leveransteamet knyttet til ny digital parlamentarisk saksbehandling (StorSak). Det kan også være aktuelt å bistå IT Utvikling i mer forvaltningsrettede utviklings-oppgaver dersom StorSak i perioder har mindre behov.

Ansvar og hovedoppgaver
Utvikling:
• Være med å utvikle robuste backend-komponenter, tjenester og grensesnitt.
• Jobbe i et lite team med scrum som gjennomføringsmetode, i tett samhandling med resten av prosjektet.
• Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Øvrige oppgaver:
Andre oppgaver vil forekomme som en naturlig del av arbeidet.

Krav:
- Må ha minimum 6 års relevant dokumentert erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
- Må ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå. Kravet til formell utdannelse kan oppveies av relevant erfaring og/eller kurs og sertifiseringer
- Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
- Må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm
- Må ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 3 år)
- Må ha minimum 3 års erfaring fra Azure DevOps og Git
- Må ha minimum 3 års erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL
- Må ha erfaring med bruk av XSD, XML og JSON i tjeneste- og datalagene
- Må ha erfaring med agile metoder – helst Scrum og Kanban
- Bør ha erfaring som frontend utvikler. Erfaring med React er en fordel
- Bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code e.l.
- Bør ha kunnskap om moderne design patterns (CQRS, SOLID, SOA etc.)
- Bør ha kjennskap til offentlig virksomhet som departement, etater e.l. eller erfaring fra større prosjekter i privat virksomhet

Fremdriftsplan:
Oppdraget er estimert til å være full tid (100 %) fra 9. januar 2023 – t.o.m. desember 2023, med fleksibilitet begge veier.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.