Open projects

Frontend Developer

Start date: Primo/medio January 2023
Duration: January - December 2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Bakgrunn:
Den nye løsningen, StorSak, skal erstatte EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem), som er på en utdatert teknisk plattform, og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede. Prosjektet skal levere opp mot målbildet: Stortinget skal utveksle, behandle, bevare og offentliggjøre parlamentarisk informasjon digitalt og effektiv og med god kvalitet.

Løsningene vil bli utviklet på en moderne web-plattform og en tjenesteorientert arkitektur hovedsakelig med Microsoft-teknologi.

Behov:
Personen eller personene vi ønsker å engasjere inngår som frontendutvikler i et lite utviklingsteam. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med flere interne og eksterne ressurser. Prosjektet gjennomføres som et smidig utviklingsprosjekt.

Om bistanden:
Bistandsbehovet er primært å inngå i leveransteamet knyttet til ny digital parlamentarisk saksbehandling (StorSak). Det kan også være aktuelt å bistå IT Utvikling i mer forvaltningsrettede utviklings-oppgaver dersom StorSak i perioder har mindre behov.
Ansvar og hovedoppgaver
Frontend:
• Utvikle gode brukergrensesnitt som kommuniserer med backend via REST-tjenester
• Utvikle og designe webløsninger innen ved bruk av React, CSS3, HTML5, TypeScript, JavaScript og REST
• Må kunne utvikle formålstjenlige skjermbilder som støtter kravspesifiseringskravene som er i stor grad av kommunikasjon med produkteier og utviklerne
• Utvikling av gjenbrukbare grensesnittkomponenter som bygges sammen til gode skjermbilder
• Jobbe i et større team med Scrum som gjennomføringsmetode
• Sparringspartner og bistå med kompetanseoverføring til Stortingets egne ansatte

Øvrige oppgaver:
Andre oppgaver vil forekomme som en naturlig del av arbeidet.

Fremdriftsplan:
Oppdraget er estimert til å være full tid (100 %) fra 9. januar 2023 – t.o.m. desember 2023 med opsjon ut juni 2024 eller til de faktiske oppgaver er avsluttet.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.