Open projects

Developers for the Interaction Platform - NHN

Oppstart: 01.02.23
Varighet: 31.01.24 + opsjon 6 + 6 mnd
Lokasjon: Trondheim / Oslo
Omfang: Konsulenten må være minst 80% tilgjengelig

Norsk Helsenett SF (NHN) utvikler og forvalter alle nasjonale e-helseløsninger (Grunndata, E-resept, Kjernejournal, Helsenorge, Helseid m.fl.). Divisjon Samhandlingsplattform har ansvar for det meste av API’er, informasjonsdata og underliggende tjenester som vi tilbyr til helsesektoren.

Divisjon Samhandlingsplattform (SHP) realiserer samhandlingsplattformen i helsesektoren. Denne samhandlingsplattformen består av samhandlingstjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer
data fra flere ulike API’er som vi tilgjengeliggjør. Vi implementerer en hendelsesorientert arkitektur, der data inn til samhandlingsplattformen betraktes som hendelser som publiseres videre ut til de informasjonstjenestene som har behov for disse hendelsene.

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private skyplattform. NHNs private sky realiseres via Vmware Cloud Foundation, og vi benytter vmware tanzu Kubernetes som orkestreringsplattform.

NHN har behov for 1-3 utviklere til Team Melding, som skal bidra med å realisere og modernisere flere deler av samhandlingsplattformens tjenester.
Teamet utvikler og forvalter Meldingstjener og andre mekanismer knyttet til meldingsformidling. Alle komponenter er basert på .Net Core som kjører i kontainere i Kubernetes cluster i privat sky.
På grunn av nye satsinger knyttet til modernisering av EDI, Objektlager for store filer, REST-tjenester mm. trenger teamet mer utviklerkapasitet. I utgangspunktet er det mest behov for back-end utvikling, men vi har også noen web portaler som forvaltes av teamet.
Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulentene i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.
Det sitter konsulent i en av rollene i dag. Norsk helsenett ønsker tilbud på konsulenter som kan fylle
rollene under nye bistandsavtaler.

Absolutte krav:
- Konsulenten(e) må ha god kompetanse på og minst ett års erfaring med .NET Core
- Konsulenten(e) må ha minst ett års erfaring med utvikling av REST-baserte API.
- Konsulenten(e) må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
- Konsulenten(e) må ha god kunnskap om og erfaring med Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform.
- Konsulenten(e) må ha kompetanse innen og erfaring med Rabbit MQ message broker.
- Konsulenten(e) må ha kompetanse innen og erfaring med RavenDB.
- Konsulenten(e) må ha kompetanse på Kafka.

Evalueringskrav:
- Konsulenten(e) bør ha kompetanse på og erfaring med GDPR.
- Konsulenten(e) bør ha kompetanse på og erfaring med ROS-arbeid.
- Konsulenten(e) bør ha erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper.
- Konsulenten bør ha erfaring fra tilsvarende oppdrag/leveranser.
- Konsulenten(e) bør ha kompetanse på parsing og validering av ebXml / XSD (helsestandarder).

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.