Open projects

UX/Service Designer

Start date: 02.01.2023
Duration: 31.12.2023 med opsjon på 3+3 måneder (Totalt 18 måneder)
Location: Remote hovedsakelig, ca 5 reiser pr år til Narvik
Allocation: 100%

Brønnøysundregistrene søker en UX-/tjenestedesigner.
Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder. Dette for å muliggjøre individuell, tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Nærmere beskrivelse av dette oppdraget
UX-/tjenestedesigneren sin rolle er å gjennom innsiktsarbeid, brukertester og analyse av problem, avdekke hvilke behov som ligger til grunn for løsningen som skal lages, og å utforme en løsning som svarer på disse behovene. UX-/tjenestedesigneren har brukeren i fokus, og opptrer som brukerens ambassadør i prosjektet.

UX-designeren skal ivareta brukskvalitetskrav og ivareta brukerbehov som kartlagt i prosjektets innsiktsarbeid. Vedkommende skal også ha bidra i utforming av UX design ved tilpasninger i redaksjonelt grensesnitt (back end). Dette gjøres i samarbeid med tilsvarende ressurser i et annet prosjekt som benytter samme Headless CMS som anskaffes januar 2023.

Arbeidsoppgaver
- Utforme brukerreiser, personas, gjennomføre analyser fra brukertesting
- Utarbeide informasjonsarkitektur/sitemaps og skriftlige spesifikasjoner
- Lage konseptskisser/wireframes og prototyper for brukertesting
- Det kan bli aktuelt at konsulenten benyttes i andre prosjekter ved Brønnøysundregistrene.

Designeren skal ha erfaring og kompetanse på universell utforming, og erfaring i samarbeid på tvers av fagområdet. Designeren bør videre ha kunnskap og kompetanse innen illustrasjon, 3D, brukeropplevelse, tjenestedesign, innholdsproduksjon, markedsføring, kreativ fasilitering og/eller andre nærliggende fagområder.

Prosjektorganisasjonen er lokalisert ved Brønnøysundregistrenes avdelingskontor i Narvik.
Brønnøysundregistrene er fleksibel i forhold til arbeidssted og tilstedeværelse i Narvik. Arbeidssted skal i hovedsak være konsulentens eget arbeidssted eller hjemmekontor, men etter nærmere avtale kan det være aktuelt at konsulentene ved anledning sitter samlet ved Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo. Dette tilpasses ut fra hva som er hensiktsmessig ut fra konsulentenes bosted, samt tilgjengelighet på lokaler.

Daglige reiser til/fra eget kontorsted dekkes normalt ikke av oppdragsgiver, og konsulentene velger selv hvor det er mest hensiktsmessig å ha daglig kontorsted.

Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 3 reiser til Narvik i avtaleperioden (12 måneder.) à 5 dager. Hvis avtalen blir forlenget, estimerer vi at det maksimalt vil bli behov for ytterligere 2 reiser à 5 dager. Reiser til Narvik etter avtale dekkes av oppdragsgiver.

Ta kontakt med Henrik på henrik.tufte@witted.com for mer informasjon!

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.