Open projects

Frontend Developer for Brønnøysundregistrene

Oppstart: 02.01.2023 - 16.01.2023
Varighet: 31.12.2023 Med opsjon på forlengelse på 3+3 måneder (Totalt 18 måneder)
Lokasjon: Remote hovedsakelig, ca 5 reiser pr år til Narvik
Omfang: 100%
Språk: Norsk

Brønnøysundregistrene søker en Frontend utvikler
Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder. Dette for å muliggjøre individuell, tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Arbeidsoppgaver:
Front end utvikler skal utvikle løsning med brukerflate i Altinn 3.0 / Altinn Studio, og med integrasjoner mot andre systemer.

• Programvaredesign
• Programmering
• Enhetstester, integrasjonstester
• Integrasjon av systemkomponenter
• Dokumentasjon
• Kodegjennomgang

Krav til kompetanse:

• Kandidaten har minimum 1 års dokumentert erfaring som frontend utvikler fra større IT-prosjekter hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet.
• Kandidaten har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi
• Kandidaten har erfaring i utvikling av C# og .net applikasjoner
• Kandidaten har erfaring med utvikling av containerbaserte applikasjoner
• Kandidaten kan minimum dokumentere 1 års erfaring med utvikling av React applikasjoner, javascript, HTML, CSS
• Kandidaten har erfaring med utvikling applikasjoner som ivaretar universell utforming, responsivt design, WCAG krav og WAI-ARIA prisnipper
• Kandidaten har erfaring med bruk av Rest API

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.