Open projects

Solution Architect for Brønnøysundregistrene

Oppstart: 02.01.2023 - 16.01.2023
Varighet: 31.12.2023 Med opsjon på forlengelse på 3+3 måneder (Totalt 18 måneder)
Lokasjon: Remote hovedsakelig, ca 5 reiser pr år til Narvik
Omfang: 100%
Språk: Norsk

Brønnøysundregistrene søker en Løsningsarkitekt/Scrummaster
Målet med oppdraget er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke interaktiviteten og integrere dagens løsning mot eksterne datakilder. Dette for å muliggjøre individuell, tilpasset veiledning for brukerne. Målgruppen er etablerere, små virksomheter, enkeltpersonforetak og aksjeselskap med færre enn 10 ansatte.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Scrummaster/løsningsarkitektens oppgave er å dokumentere, forankre og ivareta krav til funksjonalitet, brukervennlighet, struktur og forankring i forretningsprosessene i en IT-løsning.

I dette prosjektet vil rollen også omfatte funksjonen som scrummaster og leder av utviklingsteamet, i tillegg til å dekke både front end og back end som løsningsarkitekt.

Arbeidsoppgaver:

• Utforming av en fremtidsrettet, helhetlig løsningsarkitektur i prosjektet når det gjelder CMS og presentasjonslag
• Utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner i samarbeid med kunden og leverandører
• Spesifisering og dokumentering av informasjon som skal deles med eksterne parter, inkl. Utvekslingsformater
• Bidra til innovasjon og være med på teknologiske veivalg
• Lede og veilede utviklingsteam samt ved behov arbeide i team
• Fungere som scrummaster
• Være akselerator for at “ting blir gjort”

Ønsket kompetanse:

• Tilbudt personell har minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet
• Tilbudt personell skal ha minimum 1 års erfaring som prosjektleder fra større utviklingsprosjekt
• Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen moderne IT arkitektur, herunder bruk av prinsipper og mønstre fra domenedrevet design for å realisere komplekse og distribuerte forretningsløsninger.
• Tilbudt personell har erfaring hvor med utarbeidelse av løsningsarkitektur i prosjektet hvor headless CMS benyttes
• Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen bygging av IT systemer for store offentlige etater, eller tilsvarende løsninger innen privat næring.
• Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen mikrotjenestebasert arkitektur, og hvordan komplekse og distribuerte systemer kan bygges vha mikrotjenester, samt hvordan transaksjonshåndtering, feilhåndtering, logging og overvåking løses i slike systemer.
• Tilbudt personell har programmeringserfaring med .net og C#
• Tilbudt personell har meget god erfaring med å realisere høyytelse brukertjenester med gode brukskvalitetsegenskaper.
• Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring i forhold til å beskrive IT-arkitektur og utarbeide grunnlag for IT-utviklere.
• Tilbudt personell har god kjennskap til og erfaring med UML for modellering, samt bruk av verktøyer som Enterprise Architect eller tilsvarende.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.