Open projects

Senior Backend Developer - Product Team Sampling

Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 01.01.2025 med opsjon 1 + 1 år
Omfang: 100%
Sted: Brumunddal (onsite i Brumunddal minimum 3 dager pr uke. Det er teamets behov som er førende for fysisk oppmøte eller ikke, så det betyr at antall dager kan variere noe fra uke til uke)

Kunden skal bidra til å sikre folk trygg mat og skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Kunde tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Kunde er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner.

Kunden mangler løsninger som sikrer god og effektiv håndtering av prøvedata. Prosessene med prøvetakning, forsendelse, håndtering og deling av data, kontakt mot laboratorier og virksomheter er i dag manuelle, lite effektive, stort rom for feil og det er krevende å dele data.
Teamet skal gjøre det mulig for kunde å håndtere prøvedata på en måte som sikrer effektivitet, dataflyt og kvalitet i alle ledd. Dataene vi innhenter bidrar inn i den strategiske planleggingen av aktivitetene våre.

Konsulenten får en meget sentral rolle i et dynamisk team som består av både fagressurser og utviklere, og
skal være med å bygge DevOps kulturen i hovedsak vil konsulenten jobbe med backend, men det er positivt dersom vedkommende kan bidra på frontend ved behov.
Konsulenten må kunne regne med å bli flyttet fra opprinnelig team, til et annet team i løpet av kontraktsperioden.

Må-krav:
• Minst fem års erfaring som utvikler med Java, Scala, Kotlin eller tilsvarende.
• Erfaring med å jobbe i smidige tverrfaglige team over tid. (Konsulenten må vise til erfaring med å jobbe i et dynamisk team med løpende prioritering, sammen med mennesker som har ulik kompetanseprofil. I dette ligger også gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.)
• Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Bør-krav:
• Minst ett års erfaring med Kotlin. (Programmeringsspråket Kotlin har mye til felles med Java, men vi har valgt å etterspørre Kotlinerfaring.)
• Erfaring med å utvikle teamkompetanse og løfte team faglig. (Prøvetakingsteamet er et nyopprettet og ungt team, og konsulenten vil ha en viktig rolle i kompetanse- og kulturbygging.)
• Erfaring med React, redux, frontendrammeverk generelt.
• Erfaring med å bruke, beskrive og forbedre byggelinjer for kontinuerlig utrulling (CI/CD).

I tillegg positivt om konsulenten har erfaring med:
• Utvikling i offentlig sektor.
• Erfaring med skyløsninger. Erfaring med en eller flere av de ledende skyløsningene (AWS, GCP, Azure).
• Erfaring med Ktor og Exposed.
• Erfaring med databasedesign.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.