Open projects

Tech lead to cloud plattform

Oppstart: ASAP eller etter avtale (Senest januar 2023).
Varighet: 6 Måneder med gode muligheter for forlengelse.
Lokasjon: Nydalen, Oslo. Muligheter for hjemmekontor.
Omfang: 100%.
Språk: Norsk.

Kunden ser etter en allsidig og kodenær tech lead som kan bistå oss i arbeidet med å videreutvikle skyplattformen og sette teknologisk retning for plattformen og de ulike produktene. Du vil få overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, jobbe med løsningsarkitektur på tvers av produktene og bidra inn som utvikler der det trengs. Du vil jobbe tett sammen med produkteiere, utviklere og andre interessenter på tvers av produktteamene. Det er viktig at du er flink til å kommunisere og kan hjelpe
produkteiere og teamet til å finne gode løsninger, bryte ned komplekse oppgaver og fasilitere gode diskusjoner og beslutningsprosesser.

Kundens stack ser per i dag slik ut:

• Språk og rammeverk: Python, React, Node.js, Typescript
• Lagring: PostgreSQL, PostGIS, Timescale, Azure Blob Storage
• Utviklerverktøy: Azure Devops (Boards, Repos, Pipelines, Artifacts), Azure Container Registry,
Unleash
• Monitorering: Grafana, Loki, Prometheus, Sentry, Clarity
• Autentisering/Autorisering: Keycloack, Azure Active Directory, Oauth2
• Plattform and infrastruktur: Azure Kubernetes Service, Docker, FluxCD, Kustomize, Azure
Bicep, Cloudflare

Personlige egenskaper for denne rollen:

• Kunne fungere som mentor for junior utviklere og være en sparringspartner opp mot Head of IT
• Proaktiv og løsningsorientert
• Nysgjerrig og uredd med tanke på å utfordre status quo
• Trives med å være bindeleddet mellom forretning og IT
• Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk

For å melde interesse eller om du ønsker å vite mer ta kontakt på: henrik.tufte@witted.com eller +47 900 95 685

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.