Open projects

Operative Test Manager for Norsk Helsenett

Start date: 01.01.2023
Duration: 31.12.2023 - Kunden kan forlenge oppdraget med inntil 6 måneder av gangen inntil 2 år.
Location: Oslo
Allocation: 100%

Norsk Helsenett (NHN) er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. NHN sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt – NHN knytter Helse-Norge sammen.

NHN avdeling Senter for test og kvalitetssikring har behov for bistand fra en konsulent som skal lede samt gjennomføre tester på e-reseptområdet med eksterne aktører. NHN gjennomfører en godkjenningsprosess for aktører som skal kobles til NHN sine nasjonale løsninger ved å verifisere aktuelle krav gjennom tester sammen med aktørene. Konsulenten skal også feilsøke i e-reseptkjeden ved henvendelser fra aktører.

Oppgavene til den operative testlederen vil primært bestå av å:
- Planlegge testgjennomføring
- Lede testgjennomføring og rapportere status
- Skrive testcase og tilrettelegge testdata
- Gjennomføre testing
- Bistå/rådgi aktørene med bla feilsøking, funksjonelle avklaringer

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Absolutte krav:
- Tilbudt konsulent må ha relevant høyere utdannelse på høyskole- / universitetsnivå innen IT. Manglende formell utdannelse kan godtgjøres ved at konsulenten har minimum 5 års erfaring med test.
- Tilbudt konsulent skal ha minimum 5 års erfaring som testleder i IT-prosjekter. Dette kravet gjelder i tillegg til kravet om minimum 5 års erfaring med test dersom kandidaten ikke har formell utdannelse – ref.
- Tilbudt konsulent skal være ISTQB sertifisert (Foundation) eller tilsvarende sertifisering.
- Tilbudt konsulent skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk.

Evalueringskrav:
- Konsulenten bør ha erfaring med test av og med helsefaglige applikasjoner innen e-helse.
- Konsulenten bør ha kjennskap til e-reseptkjeden og tilhørende systemkomponenter. Herunder er det positivt om konsulenten har god kjennskap til EPJ-systemer, sentrale nasjonale komponenter RF/KJ, systemløsninger for nettapotek, multidoseapotek og vanlige apotek.
- Konsulenten bør ha erfaring som tester, herunder erfaring med å skrive testcase basert på krav/brukerhistorier, tilrettelegge testdata til testcase, kjøre tester, følge opp avvik og rapportere status på tester.
- Konsulenten bør ha erfaring fra bruk av ALM-verktøy, herunder Jira, Confluence, Azure DevOps.

Ta kontakt med Ingrid på ingrid.braathen@witted.com for mer informasjon!

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.