Open projects

Fullstack Developer for Ruter

Oppstart: Snarest, men senest 02.01.2023
Varighet: 31.12.2023 med opsjon på 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Vi ønsker å styrke Verktøyteamet med en fullstackutvikler (backend & frontend). Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter.

Verktøyteamet utvikler og forvalter verktøy bl.a. for å:
• overvåke trafikken og avvik i.f.t. planlagt trafikk
• informere passasjerer om avvik
• logge hendelser og analysere kvalitet på trafikkproduksjonen
• følge opp kvaliteten mot operatørene

Verktøyteamet samarbeider med andre utviklingsteam som produserer data for bl.a. planlagt og faktisk trafikkproduksjon.
Hovedinteressentene til Verktøyteamet er fagavdelingen Produksjon og IOSS (Informasjon og samordningssentralen).

Produksjon:
All produksjon av Ruters rutekjørende kollektivtrafikk er i dag konkurranseutsatt og administrert gjennom kjørekontrakter mellom Ruter og flere operatørselskaper.
Fagavdelingen Produksjon skal bl.a. sørge for at operatørselskapene for buss, trikk, t-bane og båt leverer tjenester i henhold til sine kontraktsforpliktelser og oppfyller de krav og forventninger som stilles til rutetilbudet, samt bidra til økt kundetilfredshet og vekst i kollektivtrafikken. Dette håndteres av enheten for Produksjonsstøtte.

IOSS:
Enheten IOSS (Informasjon og samordningssentralen) har ansvar å overvåke trafikktilbudet og ved behov utføre trafikkstyring, informere kunder og operatører samt samarbeidspartnere ved ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken.

Oppdraget består i å videreutvikle og forvalte løsningene i Verktøyteamets produktportefølje i samarbeid med produktteamet og produktleder.

Hovedoppgaver:
- Videreutvikle, teste og forvalte løsningene.
- Ha dialog med andre interne og eksterne utviklingsmiljøer gjennom formelle og uformelle fora.
- Utvikle løsninger som effektiviserer prosessene til IOSS.

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
▪ Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
▪ Generell god arkitekturforståelse
▪ Minst 2 års erfaring med utvikling av frontend applikasjoner i React og TypeScript
▪ Minst 5 års erfaring med backend utvikling i Kotlin/Java.
▪ Ha erfaring med å designe REST API-er
▪ Erfaring med praktisering av smidige utviklingsmetoder og smidig tankesett
▪ Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
▪ Erfaring fra hendelsesdrevet arkitektur med Kafka og Kafka Streams.
▪ Testautomasjon
▪ JIRA, Confluence
▪ Arbeid i DevOps team (CI/CD pipelines, Docker, Kubernetes, AWS og Gitlab)

Ta kontakt med Helene på helene.roste@witted.com for mer informasjon!

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.