Open projects

Consultants for ICT services

Start: 5.12.2022
Varighet: 4.12.2023 med opsjon
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim eller remote

Kunden er på jakt etter 3 konsulenter, som kan jobbe i 3 ulike roller, eller jobbe i flere av rollene. Se nederst for oversikt over rollene:

Konsulentene skal i oppdraget bistå med utvikling, migrasjon, etablering og fornyelse av en teknisk helhetlig plattform for klassifikasjonssystemet. Dette innebærer kommunikasjon og forståelse av reelle behov, ønsker og arkitektur for etablering av et smidig teknisk miljø som er dynamisk og moderne med minimale driftsbehov i skyen. Kjennskap til eksisterende løsning for klassifikasjonssystemet er en fordel og vil vektlegges.

Foretrukken leverandør er Azure, der det skal etableres et mikrotjeneste miljø segregert i tjenesteorientert design, hvor integrasjoner mot Azure AD sees som særs essensiell i alle lag. Utviklingen krever høy grad av teknisk innsikt i både front-end, back-end og infrastruktur. Det stilles krav til utarbeidelse av brukerorientert design i en avansert front-end, der en må benytte teknikker for å etablere en moderne løsning hvor mål er å tilnærme en smidig flyt mellom excel og web for bruker av ikke automatiserte løsninger i klassifikasjonssystemet.

Konsulentene må beherske infrastruktur som kode, etablere skyinfrastruktur, strategier og automatiske prosesser tilknyttet migrasjoner av tidligere og fremtidig database, migrasjon fra on-prem miljø til sky, REST-API design, utforme API gjennom openAPI for eksterne parter, 3 lags sikkerhetsmekanismer og API sikkerhet rundt nøkkelhåndtering og brukerkontoer, konfigurasjonsstyring av infrastruktur, sikkerhetsmekanismer for transport av data, lagring av data, backups og integritet. Erfaring innen utvikling av applikasjoner med tilhørende databaser for helsesektoren er en fordel.
Det kreves et særlig ansvar rundt konsulenten om å opprette versjonskontroll-prosedyrer som er standardisert, policy for gjennomføring av god sikkerhet med bakgrunn fra dokumenterte standarder, ta i bruk automatiserte tester og sikre kvalitetskontroll i kontinuerlige miljø på en bærekraftig måte.

Det kreves god forståelse av kundens eksterne leverandørers behov, fortrinnsvis leverandører innen forvaltning, drift og vedlikehold i sykehussektoren og evne til å raskt kommunisere samt tolke disse behovene på en felles forståelsesfull måte. Strukturert for et krysskompetent team, og utarbeide løsning rundt dette. Det er en fordel om konsulenten er kjent med byggteknisk terminologi / behov i IT system. Utviklingen forutsettes utført etter smidige prinsipper med tett involvering fra produkteier.

Rolleoversikt:
· Rådgiving og bistand til Microsoft-tjenenster som tenant-administrasjon, Intune, M365 og Azure-tjenester
Kunden har moderne ikt-arkitektur med bruk av tjenester samlet i en Microsoft-tenant. Virksomheten har over tid tatt i bruk flere av tjenestene som kommer med dette og har derfor behov for råd og bistand til å administrere og utnytte de mulighetene som ligger i tjenesten videre.

· Rådgiving og bistand til etablering og administrasjon av databaser
Kunden har per i dag et mindre antall databaser, som ønskes samlet i Azure og videre moderniseres og administreres. En av databasene ytes som tjenesten klassifikasjonssystemet for helsebygg.

· Rådgiving og bistand med informasjonssikkerhet.
Kunden har i perioden fra 2016 hatt fokus på bruk av skytjenester. Med dette følger også et økt fokus på sikkerhet. Det vil være behov for rådgiving og bistand til gjennomføring av ros-analyser og administrere tiltak i tjenestene som benyttes.

Konsulenten skal komme fra et kompetansemiljø, slik at det vil være mulig å også benytte støttende personell hos konsulentens arbeidsgiver.
Konsulent vil rapportere til sjef for digitalisering hos kunden.

Apply for this project

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.