Open projects

UI-Designer

Oppstart: ASAP
Varighet: 30.06.23 + opsjon 2 x 6 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Bistanden skal utføres i Oslo. Det vil være mulighet for arbeid fra hjemmekontor, men konsulenten må være tilgjengelig for å jobbe fra Kundens lokaler i Oslo ved behov.

Om kunden
Norsk helsenett SF (NHN) er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk helsenett SF har som nasjonal tjenesteleverandør en sentral rolle i arbeidet med å nå målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket har ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene, og skal levere gode og trygge digitale tjenester og infrastruktur i helse- og omsorgssektoren.


Bistanden som skal utføres:
Et av områdene NHN har ansvar for er Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).
FNSP er et samarbeid om felles løsning for nettsteder og pasientinformasjon for hele den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge. FNSP består av over 50 nettsteder og en base med over 1500 sider med informasjon om utredning og behandling, til fri bruk for sykehusene. Nettstedene har til sammen mer enn 50 millioner sidevisninger per år.

Vi har behov for en UI-designer som kan skape verdi i feltet mellom interaksjonsdesign og grafisk design, når vi nå skal bygge et nytt designsystem for FNSP. Designsystemet bygges fra bunnen basert på dagens designsystem, kombinert med nytt nasjonalt profilprogram for helseforetakene. Designsystemet må gi foretakene fleksibilitet til å ivareta behov for funksjonalitet og identitet som sykehus, apotek eller organisasjon. Likevel må det forbli enkelt å vedlikeholde over tid for FNSP som nettstedsplattform.


Arbeidsoppgaver vil være...:
· å etablere nytt designsystem
via designsystemet sørge for helhetlig uttrykk
· å utvikle gjenbrukbare regler og elementer i tråd med høye krav til universell utforming
· å utarbeide og videreutvikle visuelle elementer og profil
· å bidra med designkompetanse i tverrfaglige diskusjoner
· å gi sidemaler og komponenter ny utforming med utgangspunkt i dagens innhold og funksjonalitet

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.


Absolutte krav:
· Konsulenten må ha relevant utdannelse innen design, på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), eller lang (over 10 år) relevant erfaring
· Konsulenten må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring som UI-designer
· Konsulenten må ha kunnskap om designsystem og hvordan det henger sammen
· Konsulenten må ha erfaring fra innholdsdrevet design og utvikling
· Konsulenten må ha erfaring med brukersentrert design og brukertesting
· Konsulenten må ha god kunnskap om og erfaring med universell utforming og tilgjengelighetskrav, og hvordan man oppfyller kravene i praksis
· Konsulenten må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk

Bør-ha krav:
· Konsulenten bør ha erfaring med etablering og/eller videreutvikling av responsive designsystem
· Konsulenten bør ha erfaring med å designe visuelle identiteter og helhetlig merkevareopplevelse
· Konsulenten bør ha erfaring med design av nettsteder hvor innholdet forvaltes i en publiseringsløsning
· Konsulenten bør ha erfaring som UX-designer
· Konsulenten bør ha erfaring med utforming av leveranser/spesifikasjoner i samarbeid med andre fagressurser (f.eks. front-end)
· Konsulenten bør evne å samarbeide på tvers av fagområder (eks. arkitekter, utviklere og andre designere)
· Konsulenten bør ha erfaring med Figma
· Konsulenten bør ha erfaring med designarbeid i helsesektoren
· Konsulenten bør ha erfaring med IT-prosjekter i offentlig forvaltning
· Konsulenten bør være selvstendig og strukturert
· Konsulenten bør ha et stort engasjement for oppdraget og sitt fagfelt

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.