Open projects

Enterprise Architect

Start date: TBA
Duration: TBD
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Virksomhetsarkitekt

Kunden kan tilby:
- Høy aktivitet, spennende utfordringer og stor påvirkningsmulighet
- En varm IT-avdeling hvor latteren sitter løst og hvor vi oppmuntrer, inspirerer og hjelper hverandre
- Flotte kontorlokaler med sentral beliggenhet i Oslo sentrum
- Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram, samt en fantastisk hyttepool

Ditt ansvar:
- Vurdere strategisk nytteverdi av forslag til nye løsninger, både teknisk og funksjonelt
- Drive design, kvalitetssikring og standardisering gjennom aktiv deltagelse i utviklingsprosjekter
- Analysere og modellere forretningsprosesser og informasjonsflyt
- Etablere og videreutvikle målbilder og veikart for plattformer og IT-løsninger
- Delta i arkitekturstyring, modellering og forvaltning av metodeverk
- Delta i interne, globale fora innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:
- Ønskelig med utdanning på mastergradsnivå innenfor IT, matematikk eller beslektede studier
- 5 års erfaring som forretningsrådgiver, arkitekt eller lignende
- Lengre relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
- God kompetanse på virksomhetsarkitektur og digitalisering
- Erfaring med identifisering av behov og utforming av løsningsforslag
- Erfaring med TOGAF eller lignende metodeverk er ønskelig
- I tillegg vil det være en fordel om du har kunnskap innenfor applikasjonssikkerhet, skybaserte løsinger, Azure og/eller andre skyplattformer
- Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Egenskaper:
- Fremoverlent, positiv og løsningsorientert og har stor grad av faglig selvstendighet
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Analytisk og strukturert, med evne til å se sammenhenger og nye muligheter
- Evne til å gjøre komplekse tekniske problemstillinger forståelig for virksomheten
- Være IT-faglig interessert og ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.