Open projects

Chief Information Security Officer (CISO)

Start date: 01.11.2022
Duration: until 30.06.2023 (with a possibility to extend)
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Om oppdraget
Vi ser etter en senior sikkerhetsrådgiver i kategorien CISO for hire, som kan være en pådriver for det systematiske sikkerhetsarbeidet i NRK. Ressursen vil få rollen som assisterende CISO, og fungere som stedfortreder ved CISOs fravær.


Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver
• Støtte CISO i det strategiske sikkerhetsarbeidet.
• Vedlikeholde og videreutvikle styringssystem for sikkerhet (ISMS).
• Vurdere og iverksette tiltak for personopplysningssikkerhet.
• Rådgivning og gjennomføring av risikoanalyser.
• Rådgivning og gjennomføring av forretningskonsekvensanalyser (BIA).
• Ivaretagelse av sikkerhet i leverandørkjeder.
• Sikkerhetsrådgivning til prosjekter og linjeorganisasjonen.
• Avvikshåndtering
• Bistå med andre forefallende oppgaver.

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Kandidaten må ha erfaring med vedlikehold av styringssystem for sikkerhet (ISMS).
• Kandidaten bør ha erfaring med utvikling og implementering av styringssystem for sikkerhet (ISMS).
• Kandidaten må ha erfaring med personopplysningssikkerhet.
• Kandidaten må ha erfaring med risikovurdering og -håndtering.
• Kandidaten må ha erfaring med sikkerhet i leverandørkjeder.
• Kandidaten må ha erfaring med forretningskontinuitet.
• Kandidaten bør ha erfaring med rådgivning i informasjonssikkerhet.
• Kandidaten bør ha erfaring med prosjektstyring.
• Kandidaten bør ha erfaring med avvikshåndtering.
• Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
• Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide både selvstendig og i team.
• Kandidaten må være skikket for å kunne autoriseres for BEGRENSET etter sikkerhetsloven.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.