Open projects

Security Advisor

Start date: 19.10.2022
Duration: until 31.01.2023 (with a possibility to extend)
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Om oppdraget
Vi ser etter en person som kan bistå oss med utvikling av sikkerhetstjenester i azure og på andre plattformer og delta i sikkerhetsprosjekter som rådgiver.
Seksjonen består av kompetente medarbeidere som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet.

Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering. For utvikling av tjenester i azure bruker vi Logic Apps og Terraform.
Mye av arbeidet går på å lage automatiserte arbeidsflyter som får systemene vi har idag til å snakke sammen, vi lever også etter et automate first prinsipp og Infrastructure as code. Kommunikasjon i teamet skjer på Teams (møter), Slack (meldinger), over pulten og telefon.

Formålet med oppdraget er å få en ressurs som er løsningsorientert, tydelig og pålitelig til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver
• Vedlikeholde og videreutvikle Terraform kode for operativ IT sikkerhets område i github
• Endre og justere på azure ressurser og gjøre endringen om til kode
• Kontrollere kode og godkjenne pull request(er) via pipeline
• Feilsøke på operativ IT sikkerhet sine egenutviklede systemer og utbedre feil
• Forbedre eksisterende egenutviklede systemer der det er nødvendig
• Designe integrasjoner ved bruk av logic apps eller mere egnet teknologi
• Skrive rapporter på arbeid
• Utarbeide rutiner og dokumentasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
• Kandidaten må ha erfaring med Azure og ressursstyring
• Kandidaten må ha erfaring med Azure Logic Apps og automasjon
• Kandidaten må ha erfaring med Azure ressursstyring via terraform, infrastructure as code
• Kandidaten bør ha kunnskap til CI/CD via github og azure devops
• Kandidaten bør ha erfaring med arbeid i sikkerhetsteam og nødvendige teknikker for sikkerhetsherding i sikkerhetsløsninger
• Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide både selvstendig og i team.
• Kandidaten bør ha erfaring fra Media sektoren
• Kandidaten må ha kompetanse innen hovedkategori
• Kandidaten må ha erfaring og god evne til å dokumentere arbeidsprosesser og rapporter

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.