Open projects

Senior security professional / Senior threathunter

Start date: 19.10.2022
Duration: untill 31.01.2023 (with a possibility to extend)
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian


Om oppdraget
Vi ser etter en senior threathunter som er dyktig og har lyst til å bidra i et sterkt faglig miljø.
Seksjonen består av kompetente mennesker som dekker et bredt spekter innenfor informasjonssikkerhet.

Vi bruker Confluence for å dokumentere sikkerhetsarbeidet og bruker Jira for oppgavehåndtering.
Kommunikasjon i teamet skjer på Teams (møter), Slack (meldinger), over pulten og telefon.

Formålet med oppdraget er å få en ressurs med riktig kompetanse og analytisk sans til å gå rett inn i teamet, jobbe selvstendig og utføre rollen tilfredsstillende. Mer konkret så vil rollen ha ansvar for følgende oppgaver:
• Lage trusselhypoteser basert på NRKs trusselbilde og input
• Teste hypotesene via threathunting i logger og på systemer
• Bestille eller innføre nye datakilder i vår SIEM løsning og normalisere disse
• Bistå i hendelseshåndtering og etterforsking
• Utvikle deteksjonskapabiliteter
• Skrive rapporter på arbeid
• utarbeide rutiner og dokumentasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
• Kandidaten må ha erfaring med Azure Sentinel og loggsøk
• Kandidaten må ha erfaring med med threathunting og tilhørende metodikk
• Kandidaten må har kjennskap til incident response og hvordan sikkerhetshendelser behandles
• Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide både selvstendig og i team.
• Kandidaten må ha kompetanse innen hovedkategori
• Kandidaten må kunne utarbeide trusselscenarioer
• Kandidaten må ha erfaring og god evne til å dokumentere arbeidsprosesser og rapporter
• Kandidaten bør ha erfaring med Defender Advanced hunting
• Kandidaten bør har kunnskap til nettverkslogger
• Kandidaten bør har kunnskap til hvordan windows fungerer slik at ondsinnet aktivitet kan oppdages
• Kandidaten bør har kunnskap til hvordan Linux fungerer slik at ondsinnet aktivitet kan oppdages
• Kandidaten bør har kunnskap til hvordan Azure fungerer slik at ondsinnet aktivitet kan oppdages

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.