Open projects

Project Manager - Helsedirektoratet

Startdate: 01.09.2022
Enddate: 30.11.2022
Location: Oslo / Remote
Allocation: 50%
Language: Norwegian and english
Our deadline: 17.08.2022, 10:00

Helsedirektoratet søker 1 erfaren prosjektleder som kan ivareta direktoratets gjennomføringsevne videre i prosjektet.

Aktuelle oppgaver vil være:
•Prosjektledelse
•Lede prosjektgruppen i tett samarbeide med relevante aktører
•Planlegge og sikre fremdrift av leveranser
•Rapportere på status og fremdrift
•Organisere og planlegge møte med styringsgruppe og HOD
•Listen er ikke uttømmende og andre oppgaver kan tilkomme.

Krav:
•Minst fem års erfaring med prosjektledelse av større prosjekter, med stort aktørbilde.
•Teknisk forståelse for digitalisering av manuelle arbeidsprosesser. •Relevant sertifisering i prosjektledelse.
•Erfaring også med prosessledelse, tjenestedesign, etablering av business case og målbilde samt utarbeidelse av strategi.
•Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig. •Særdeles god samarbeidsevne.

Absolutte krav:
•Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 5 års erfaring innenfor områdene nevnt under kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
•Relevant sertifisering i prosjektledelse
•Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk
•Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter / leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
•Erfaring fra tilsvarende leveranser
•Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)

Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Vitaminveien 4, men det er også muligheter å jobbe på leverandørens kontorer/hjemmekontor.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.