Open projects

Assistance to the CMS/publishing tool Enonic - NHN

Startdato: 01.09.2022
Enddate: 01.09.2024
Location: Oslo / Trondheim
Allocation: Oppdragsgiver har behov for timebasert ad-hoc bistand. Omfang vil derfor variere i kontraktsperioden. Omfanget av bistand er ukjent da bruk av verktøyet er nytt for oppdragsgiver.
Language: Norwegian
Our deadline: 11.08.2022, 12:00

NHN tok i bruk CMS/publiseringsverktøyet Enonic våren 2021 og publiserte med det ny versjon av nettsiden nhn.no.

Våren 2022 har NHN økt mulighetsrommet for publisering med nye maler/parts, og tilpasset nettsidene for nye krav til Universell Utforming. Det er også utført en forbedring av informasjonsstrukturen/meny basert på gjennomførte brukerundersøkelser, og beskrivelse av ny arbeidsmodell for forvaltning av nhn.no. Ny forvaltningsmodell vil bli etablert høsten 2022. Oppgavene har inntil nå blitt gjennomført som et prosjekt, der det er benyttet ekstern bistand for gjennomføring fra Netlife AS. Fra høsten 2022 vil ny arbeidsmodell bli etablert, og videre oppgaver knyttet til nhn.no blir håndtert av linjen.

Lisenskjøp og vedlikehold av Enonic leveres via en etablert rammeavtale i NHN.

NHN har i tillegg til vedlikeholdsavtalen behov for konsulentkompetanse som kan yte timebasert ad-hoc-bistand i forbindelse med CMS-verktøyet knyttet til følgende områder:
•Rådgivning og bistand i videre oppbygging og forvaltning av nhn.no
•Rådgivning og bistand knyttet til Universell Utforming på nhn.no
•Rådgivning og bistand i bruk av publiseringsverktøyet Enonic
•Utvikling av nye/endrede maler/moduler/parts i publiseringsverktøyet Enonic

Oppdragsgiver har behov for timebasert ad-hoc bistand. Omfang vil derfor variere i kontraktsperioden. Omfanget av bistand er ukjent da bruk av verktøyet er nytt for oppdragsgiver. Bistanden skal utføres i: Trondheim eller Oslo. Konsulenten skal kunne møte fysisk hos NHN.

Absolutte krav:
•Må ha teknisk og praktisk kompetanse i bruk av publiseringsverktøyet Enonic eller tilsvarende.
•Må ha kompetanse innen Universell Utforming – herunder krav fra lovgivning.
•Må ha kompetanse på design av brukeropplevelser.
•Må ha kompetanse på arbeid med forbedring og fornying av maler og moduler.
•Må ha kompetanse innen oppbygging og forvaltning av moderne nettsider og hvordan brukeropplevelsen skal fungere på tvers av ulike flater.
•Må ha kompetanse innen søk og søkeoptimalisering.
•Må ha kompetanse til å analysere og prioritere brukerbehov gjennom intervjuer, brukertesting mm.
•Leverandøren skal respondere på henvendelser fra Kunden om bistand, innen fem dager.

Evalueringskrav:
•Konsulenten bør ha erfaring fra tilsvarende leveranser.
•Leverandøren bes oppgi antall konsulenter i hver konsulentkategori den råder over med riktig kompetanse bredde/dybde for å utføre oppdraget.
•Leverandøren bes beskrive hvordan oppgave-samhandlingen til eksisterende drift- og vedlikeholdsleverandør bør utføres.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.