Open projects

Azure consultant - Vinmonopolet

Startdate: asap
Duration: 1 year, with possibility for extension on 1 year.
Allocation: 100-300 hours per year
Location: Oslo
Language: Norwegian
Our deadline: 12. august 2022 kl 12:00.

Vinmonopolet benytter Azure som en tjeneste og vi har behov for ekstern bistand.

Vinmonopolet søker å tegne en avtale basert på dynamisk innkjøpsordning for ekstern bistand relatert til Azure - plattformen. Vi har behov for kompetanse og kapasitet i forbindelse med konfigurering, tilpasning, rådgivning, integrasjoner, opplæring og forvaltning av Azure. I tillegg er det mindre aktiviteter og prosjekter i Vinmonopolet hvor det er ad-hoc behov for noe bistand ifm Azure. Vi søker kompetanse og erfaring innen følgende områder:

-Avansert konfigurasjon av Azure
•Azure AD
•Identity Management
•Autentication
•Azure AD Security
•Hybride løsninger
•Azure Stack HCI – Management/intergrasjon i/mot Azure
•Azure Infrastructure
•Governance
-Dokumentasjon

Vi tildeler oppdraget i forhold til tre kriterier:
1.Kvalifikasjoner og kompetanse (vekting 40%)
Beskriv og dokumenter kompetanse og erfaring (med CV) for navngitte konsulent(er) innenfor områdene beskrevet i punkt 2. Det skal bli lagt vekt på om tilbudte ressurs(er) er Microsoft sertifiserte innenfor et eller flere områder: Azure Infrastructure, Azure Security, Azure Architect, Azure Stack HCI.
Vi anser det som en klar fordel at forespurt kompetanse innehas av en person.

2.Erfaring fra tilsvarende oppdrag (vekting 40%)
Oppgi referanser for oppgitt ressurs(er) fra oppdrag hos virksomheter med hovedvekt på områdene beskrevet i punkt 2.

3.Timepris (vekting 20%)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.