Open projects

Machine Learning Consultant - Ruter

Startdate: asap, or latest 15.08.2022
Enddate: 31.07.2023
Location: Oslo
Allocation: 100%
Language: Scandinavian
Our deadline: 05.08.2022, 12:00

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur. Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets, databaser og Big Data -plattformen.

Eksempel på arbeidsoppgaver:
• Utvikling, design og monitorering av maskinlæring modeller.
• Design robust data og maskinlæring pipelines.
• Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL og Terraform.
• Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc.
•Test av data kvalitet.
•Utvikler dashboards ve bruk av PowerBI eller AWS QuickSight.
•Analyse av nye innmeldte behov

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for datavarehuset i sammenheng med ny teknologi.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
•Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
•Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
•Infrastrukturkompetanse:
- Docker
- Bash scripting
- Cloud services (AWS)
- Model deployment og testing
- Infrastruktur som kode (Terraform)
- Gitlab CI/CD.
•Maskinlæringkompetanse:
- Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deep learning
- Modelltrening og hyperparameter tuning
- Data cleaning og wrangling
- Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting og anbefalingssystemer
- Erfaring med bruk av Pandas,Kjennskap med Scikitlearn.
• Utviklingskompetanse:
- Dyptgående kjennskap med Python, SQL
- General programmeringskompetanse (e.g Java, C++, C# eller noe annen)
- Kjennskap til microservices arkitektur
- Web services og REST services.
•Analytics-kompetance:
- Math (Calculus and Linear algebra)
- Statistics (Regression, Anova)

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11 Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
•GreatExpectations
•Apache Kafka
•Kubernetes
•Linux OS.
•Tensor Flow eller PyTorch
•AWS Sagemaker
•Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
•Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
•Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
•DataBricks/Snowflake

Personlige egenskaper
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
▪ Strukturert og nøyaktig, samt ha evne til å tenke helhetlig. Kvalitetsorientert.
▪ Evne til både å jobbe selvstendig og være teamorientert.
▪ Evne til å fungere effektivt under tids- og arbeidspress.
▪ Evne til å lære raskt og holde seg oppdatert med nye teknologiske trender.
▪ Evne til å dele kunnskap med resten av teamet.
▪ «We build it - we operate it» tankegang.
▪ God evne til å estimere tidsbruk ved gjennomføring av planlagte oppgaver.
▪ Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og væremåte

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.