Open projects

Graphic Designer

Start date: 01-19.09.2022
End date: 31.12.2022
Duration: 4 months
Allocation: 40 - 60%
Location: Remote
Language: Norwegian

Det er et behov for konsulentbistand for å synliggjøre Brønnøysundregistrenes tjenester og vise sammenhenger mellom ulike prosjekter og tiltak; inkludert livshendelser på en bedre måte.
Brønnøysundregistrene er involvert i to av de syv livshendelsene: Starte og drive en bedrift og starte og drive en frivillig organisasjon.‏‏‎‪‎‪‎‏‎‪‎‎‎‪‏‪‪‪‪‬ Innenfor livshendelsene er det en rekke tiltak som henger sammen. Vi ønsker å visualisere/grafisk fremstilling hvordan tiltakene henger sammen og hvordan dette treffer brukeren

Konsulenten må:
- Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
- Ha god erfaring med grafisk design

Konsulenten bør ha
- Kompetanse på design/visualisering fra et helhetsperspektiv - hvordan det treffer brukeren.
- Erfaring med digitalisering av livshendelsene og utvikling av sammenhengende tjenester
- Erfaring med innholds -og klarspråkarbeid

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.