Open projects

Fullstack Developer

Start date: 01.10.22
Duration: 2 years
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Oppdraget
I Hurdalsplattformen har regjeringen fire hovedmål for de viktigste politiske satsningene. Ett av dem er «å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030». Mattilsynets bidrag til dette arbeidet er blant annet å utstede helsesertifikater for eksport. I 2020 utstedte Mattilsynet over 60 000 helsesertifikater, over 90% av disse gjelder fisk og sjømat. I 2022 forventes en økning i antall sertifikater til ca 100.000. I dag blir sertifikatene utvekslet på papir.

Produktteam Eksport har ansvar for effektivisering av prosessen for utstedelse av helsesertifikater for eksport. Dette gjøres blant annet ved å automatisere saksbehandlingsprosessen, gi fagsystemlevererandørene mulighet til å sende inn søknadene direkte til Mattilsynet via en API, og på sikt utveksle sertifikatinformasjonen med andre land elektronisk via e-Cert. I tillegg til dette arbeidet, har teamet også ansvar for andre digitaliseringsinitiativer knyttet til sertifikatutstedelsesprosessen.

Kunsolenten skal være en viktig del av et dynamisk team som består av både fagressurser og utviklere, og skal være med å bygge DevOps kulturen i Mattilsynet.
Løsningen for utstedelse av helsesertifikater innehar både backend og frontend komponenter. Utviklere kan derfor forvente å få oppgaver både relatert til brukergrensesnittene og til backend komponenter som utvikles i løsningen.


Egenskaper, kompetanse og erfaring
Må-krav:
• Høgskole/universitets utdannelse med hovedvekt på systemutvikling
• Minst tre års erfaring med utvikling etter endt utdanning
• Erfaring med Spring Framework
• Erfaring som utvikler med Java, Kotlin eller tilsvarende
• Erfaring med React eller lignende frontend-rammeverk

Bør-krav
• Erfaring med Redux
• JPA/Flyway Persistering i database og generelt.
• Erfaring med Git
• Kjennskap til og interesse for Kotlin
• Erfaring med sikkerhet i utviklingsprosessen
• Kjennskap til og interesse for skyteknologi
• Kompetanse på smidig utvikling av mikrotjenester
• Erfaring med å jobbe i smidige tverrfaglige team over tid.

I tillegg positivt om konsulenten har:
• Erfaring med å konfigurere og bruke verktøy for loggaggregering, metrikker, visualisering, overvåking og så videre (Grafana, Kibana, ElasticSearch og så videre)
• Erfaring med å bruke, beskrive og forbedre byggelinjer for kontinuerlig utrulling (CI/CD)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.