Open projects

Senior Backend Developer

Start date: 15.09.2022
Duration: 2 years
Allocation: 100%
Location: Oslo or Brumunddal
Language: Norwegian

Oppdraget:
MATS forvaltning er per nå det største utviklingsteamet i Mattilsynet.
Hovedoppdraget til teamet er videreutvikling av fagsystemet MATS som er løst definert som et komplekst sub-system. Teamet vil også ha ansvar for vedlikehold og drift.
Systemet server hele verdikjeden for de fleste av Mattilsynets forvaltningsområder fra Registeroppføring, via tilsyn med dem som er registrert til avlevering av arkivverdige dokumenter og fakturagrunnlag.

MATS forvaltning har også ansvaret for å vedlikeholde og etablere nødvendige api’er inn og ut av fagsystemet, både til andre interne og til eksterne konsumenter/bidragsytere.
Mattilsynets forvaltningsområder har et vidt spenn, så utviklingsoppgaver vil også ha stort spenn i innhold og testbehov.

I perioden vil enkelte forvaltningsområder fases ut av dette fagsystemet og over i andre produkter/produktteams, så koordinering av utvikling sammen med andre team vil også være en del av oppdraget.

I rollen skal du bidra til å løse følgende oppgaver i MATS Teamet
o Utvikling av vedlikehold og forbedringsoppgaver
o Løsningsbeskrivelser
o Smidig ansvarsroller (e.g. Scrum Master eller Flow manager)
o Drift/videre utvikling av utviklingsmiljø (automatisering)


Må-krav
- Høgskole/universitets utdannelse med hovedvekt på systemutvikling
- Minimum 5 års erfaring med java-utvikling etter endt utdanning
- Erfaring med komplekse systemer

Bør-krav
- Kompetanse på SQL/database
- Erfaring med JBoss EAP / Wildfly
- Erfaring med å jobbe i smidige tverrfaglige team over tid
- Erfaring fra rolle som systemarkitekt og/eller tech-lead

I tillegg positivt om konsulenten har erfaring med:
• Intellij
• Docker
• Maven
• Jenkins
• JavaScript
• Hibernate
• Frame Solutions
• Jira, Confluence og git
• Python

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.