Open projects

Data Engineer part time assigment for public sector customer

Data Engineerin vastuulle kuuluvat seuraavat tehtävät:
- Uusien integraatioiden suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi erilaisista datalähteistä analytiikan tarpeisiin
- Datamuunnoksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä data-analystien kanssa
- Integraatioihin liittyvien kehitysprosessien ja työvälineiden jatkokehittäminen
- Integraatioalustan operatiivinen monitorointi, tekninen virheselvittely sekä ylläpitoratkaisujen ja prosessien kehittäminen.
Kesto: 18 kk (+optiot 6 kk + 6 kk)
Allokaatio: 2 työpäivää/vko. Valitun tarjoajan kanssa voidaan sopia myös suuremmasta resurssoinnista tarpeen mukaan.
Aloitus: Tavoiteltu aloitusajankohta on syyskuu 2022.
Kieli: Suomi, dokumentaatio englanti
Sijainti: Pääosin etänä ja erikseen sovittaessa toimistolla Helsingissä.

Pakolliset osaamisvaatimukset:
- soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.
- tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt työkokemusta IT-alan asiantuntijatehtävistä.
- käytännön työkokemusta SQL:n käytöstä.
- työkokemusta integraatioihin liittyvästä kehitystyöstä.
- työkokemusta relaatiotietokannoista, transaktiohallinnasta ja tietokantayhteyksien rakentamisesta.
- työkokemusta integraatioiden rakentamisesta REST/SOAP-rajapintoja hyödyntäen.
- työkokemusta suorituskykytestauksesta, monitoroinnista, analysoinnista ja optimoinnista (sovellukset, tietokannat ja infrastruktuuri) yksin tai osana tiimiä.
- työkokemusta yleisesti ETL-kehittämisestä.
- erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
- sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
- hyvät analyyttiset taidot, proaktiivinen ote eri sidosryhmien kanssa työskentelyyn ja hyvät kommunikointitaidot.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.