Open projects

Certified data engineer/BI specialist for a long-term assignment at the University

Ajankohta: viimeistään 10/2022
Allokaatio: 50-100%
Kesto: 2-4 vuotta
Kieli: suomi ja englanti
Sijainti: Etänä. Tilaajan edellyttäessä työskentelyä Tilaajan tiloissa, Tilaaja vastaa Matkakustannuksista (Pohjois-Suomi).

Asiantuntijat (1 ja 2 mielellään sama henkilö):
Rooli 1. Data Engineer -tyyppinen, senioritasoinen, SQL:llä tietokannan parissa työskentelevä asiantuntijarooli
Rooli 2. BI-asiantuntija, kuutiovaiheesta alkaen raportteja valmiiksi asti työstävä rooli

Tehtävänkuvaus:
• Vaatimusmäärittelyjen tarkentaminen asiakkaan kanssa (roolit 1,2)
o Tiedon mallintaminen (ER-kaaviot) (1)
o Tietokantataulujen luonti (1)
• Datan normalisointi ja denormalisointi
o Latausproseduurien ja funktioiden luominen SQL:ää taivuttaen (SQL Server -tietokantaympäristössä) (1)
o Näkymien muodostaminen kuutioiden tarpeisiin (1)
o Tabular-kuutioiden toteutus (Tabular Editor 3) (2)
o Mittarien luominen kuutioissa (Dax-kielellä) (2)
• Power BI -raporttien muodostaminen (Power BI desktop) (2)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.