Open projects

.NET Developer

Start date: 01.09.2022
Duration: 6 months
Allocation: 100%
Location: Bergen
Language: Norwegian

Om prosjektet:
KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:
- Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
- Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
- Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
- Standardiserte innganger for de ulike brukerne
- Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
- Fellesløsninger

Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Vi benytter følgende databaser til forskjellige tjenester: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Eventstore, Elasticsearch. Vi har logging via ELK. Fiks-plattformen har mye sensitive data, derfor er kryptering og sikring viktig. Vi benytter Digdir sin autentiserings-løsning. Denne løsningen bygger på OpenID Connect (OIDC). Frontend kode er laget i Angular og Typescript primært.

Om rollen:
Vi har 2 produkter som er skrevet i .NET; Digiorden og Fiks protokoll validator. Vi har nå behov for inntil 2 utviklere til videreutvikling og vedlikehold av disse, samt noen klientbibliotek. Primæroppgaven vil være .NET-utvikling, men konsulentene kan også brukes på andre produkter og tjenester dersom de har kompetanse til det.
I det samlede teamet er det en fordel med kompetanse innen:
• Openshift/Kubernetes
• Linux
• Docker
• Helm
• Eventsourcing
• Automatiser testing
• Nginx
• Rest servicer med spesifikasjon i OpenApi

Databaser:
• SQL-databaser, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
• MongoDB
• Eventstore
• Elasticsearch

Produkter:
• Grafana
• Prometheus
• Kibana
• Jenkins

I tillegg er det en fordel med kompetanse på:
• OpenID Connect
• Lua
• HaPRoxy
• Openidc i openresty
• RabbitMQ
• PHP
• Ruby
• Kotlin, Spring,

*Kjennskap til kommunal sektor er en fordel*

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.