Open projects

PHP Developer with Java/Kotlin or Angular experience

Start date: 01.09.2022
Duration: 6 months
Allocation: 100%
Location: Bergen
Language: Norwegian

KS (Kommunesektorens organisasjon) vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være:
- Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
- Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
- Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
- Standardiserte innganger for de ulike brukerne
- Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
- Fellesløsninger

Fiks-plattformen er bygget på en Openshift løsning, hvor de fleste tjenester er utviklet i Java/Kotlin. Vi benytter følgende databaser til forskjellige tjenester: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, Eventstore, Elasticsearch. Vi har logging via ELK. Fiks-plattformen har mye sensitive data, derfor er kryptering og sikring viktig. Vi benytter Digdir sin autentiserings- løsning. Denne løsningen bygger på OpenID Connect (OIDC). Frontend kode er laget i Angular og Typescript primært.

KS har behov for en PHP systemutvikler til å utvikle nye tjenester på moodle læringsplattform og vedlikeholde eksisterende kode i moodle. Primær oppgaven blir å gjøre endringer på moodle og å utvikle nye moduler, men vi vil også ha ansvaret for drift av moodle og oppsett av nytt driftsmiljø på openshift. I den sammenheng er det ønskelig at konsulenten har kompetanse på Java/kotlin eller Angular i tillegg til PHP.
- Etterspurt ressurs vil få ansvar for KS læring som er basert på moodle.


Etterspurt ressurs vil få ansvar for KS læring som er basert på moodle. Konsulenten må ha god
kompetanse innen:
• Solr
• Postgresql
• Linux
• Openshift/kubernetes
• Docker
• Nginx
• Erfaring med testrammeverk i PHP


Det er ønskelig om ressursen også har kompetanse innenfor følgende:
• Angular
• Java/Kotlin
• Helm
• Eventsourcing
• Automatisert testing
• Rest servicer med spesifikasjon i OpenAPI
• SOAP webservices

- Databaser:
• SQL-databaser, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
• MongoDB
• Eventstore
• Elasticsearch

- Produkter:
• Grafana
• Prometheus
• Kibana
• Jenkins

- Annet:
• OpenID Connect
• Lua
• HaPRoxy
• Openidc i openresty
• RabbitMQ

*Kjennskap til kommunal sektor er en fordel*

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.