Open projects

Platform Developer

Start date: 22.08.2022
End date: 22.02.2023
Duration: 6 months
Allocation: 100%
Location: TBD
Language: Norwegian

Behovet gjelder for en plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform.

Konsulenten skal inngå som en del av Digdirs plattformteam og skal, i tillegg til konkrete tildelte oppgaver, også generelt bistå de ansatte med å bygge relevant kompetanse.
Det ønskes derav erfaring knyttet til løsninger med høye krav til kvalitet, sikkerhet og robusthet.

Konsulenten bør også ha erfaring med flere av følgende områder:
- Config-as-code: konfigurasjonsverktøy og automatisering av ulike typer driftsmiljøer (Kustomize, Helm osb)
- Logging og tracing (ELK, Loki stack, Grafana, Promtail, Jaeger o.l )
- Erfaring med applikasjonsovervåkning/monitorering/overvåkningsverktøy/APM (Prometheus, Grafana, Dynatrace o.l.)
- Service Mesh (Istio, Kiali o.l.)
- CI/CD: Verktøy for byggepipeline og deploy (Github actions, ArgoCD o.l).
- Testing/testautomatisering av plattform/konfig
- Microservices arkitektur
- Bruk av Red Hat Openshift

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.