Open projects

Operative sikkerhetsressurser

Start date: 15.08.2022
End date: 31.12.2022
Duration: 5 months
Allocation: 100%
Location: Oslo/Brønnøysund/Leikanger
Language: Norwegian

Egnede profiler kan være:
- Tekniske arkitekter med sikkerhetskompetanse
- Utviklere med infrastruktur- og sikkerhetskompetanse
Vi ønsker 1-2 konsulenter i inntil 100 % stilling i perioden august 2022 og i 5 måneders avtaleperiode.

Ønsket kompetansekrav:
1. Infrastruktur og utvikling

Kunnskap og erfaring innen infrastruktur inkludert herding av disse:
a) Sikkerhetskomponenter
b) Lagring
c) Lastbalansering
d) Nettverk
e) Operativsystem
f) Active Directory
g) Skytjenester (primært Azure)
h) Containere
i) Infrastructure as Code

2. God kjennskap til og erfaring med Dev(Sec)Ops og arbeid i team.
- Generell sikkerhetskunnskap
- God kjennskap til oppdatert trusselbilde
- God forståelse for arkitekturmodeller.
a) Databasesentriske
b) Distribuerte
c) Microservices

3. Risiko og analysearbeid
- Bistå i detaljerte risikovurderinger av tekniske komponenter og løsninger. Kunne bistå i rotårsaksanalyser av feilsituasjoner.

4. Øvrige kompetansekrav
- Holde seg oppdatert på verktøy, løsninger og rammeverk i løsninger, og vurdere om det er behov for ytterligere sikkerhetstiltak. Gjennomføringsevne av påbegynt arbeid.

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.