Open projects

Fullstack/Android Developer

Start date: 15.09.2022
End date: 31.12.2023
Duration: 15 months
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian or another Scandinavian language

Ruter har utviklet et eget billettsystem (RuterSalg) og en kontrollapp (RuterKontroll) som består av egenutviklede android-apper som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester.

Det er nå behov for en erfaren Fullstack eller Android utvikler som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg og RuterKontroll, samtidig som tjenestene skal migreres til ny plattform.


Om rollen og arbeidsoppgaver:

Fullstack/Android utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produkteier, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere og testere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av løsningene RuterKontroll og RuterSalg.

Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App og RuterKontroll App for planlagte nye leveranser i RuterSalg prosjektet. Utviklernes oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:
- Kodeforvaltning, feilretting og utvikling av RuterSalg App og RuterKontroll App
- Testing av løsningene og tilhørende utstyr, herunder betalingsterminaler og kvitteringsskrivere
- Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg
- Oppsett av utstyrØnskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
- Konsulenten må enten ha en sterk Android bakgrunn eller en bredere Fullstack erfaring med Android i front
- Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
- Minimum 3 års erfaring med Android-utvikling eller 3 års erfaring med å skrive microtjenester med Spring boot i Kotlin
- Minimum 5 års erfaring med kompleks teknisk infrastruktur og arkitektur
- Vise til minimum 5 års relevant erfaring med å sette seg inn i brukerhistorier og andre spesifikasjoner og omsette disse til konkrete løsninger
- Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2


Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

For Android-utviklere:
- God erfaring med Kotlin
- Erfaring med Android: Data Binding og MVVM, Lifecycles, LiveData
- Erfaring med UI- og unit-testing på Android
- Lidenskap for automatisert testing og evne til å skreddersy og vedlikeholde continuous integration løsning på egen Android-hardware.

For Backend-utviklere:
- God kjennskap til og konkret erfaring med open source-teknologier, spesielt: Kafka, Kafka Streams og Kafka Connect

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
- Verktøy for overvåkning og logging, spesielt Datadog
- Utvikling for betalingsterminal Verifone V400m
- Utvikling for mobile printere som fungerer med Android
- Løsninger for Enterprise Mobility Management (EMM), spesielt MobileIron
- Løsninger for Identity Management / Authentication, spesielt Okta
- Versjonshåndtering i Git
- Continuous Integration prinsipper og Gitlab
- Erfaring med smidige utviklingsmetoder
- MIFARE NFC-teknologi (DESfire og Ultralight)
- Erfaring med SQL
- Erfaring med bruk av JIRA og Confluence
- Microsoft AppCenter
- Meldingsprotokollen MQTT

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.