Open projects

Testledare x2 (heltid och deltid)

Är du en lösningsorienterad testledare som söker sitt nästa projekt? Beskriver du dig själv som driven och självgående expert som alltid vill driva testarbete med bra resultat i åtanke? Har du dessutom erfarenhet som tesledare ifrån ERP system? Toppen!

Vår kund är ute efter två testledare till projekt inom Microsoft världen. Syfte med rollerna är att säkerställa kundens mjukvarans pålitlighet, användbarhet och prestanda. Den första rollen är med 100% omfattning medan den andra ligger på 50%. Därmed kan du välja vilkendera av dessa passar bättre till din situation =) !

I detta projekt kommer du att jobba med följande uppgifter:
- Leda och planera testning av integrationer.
- Leda och planera verifiering av den konfigurerade lösningen som hör till kundens affärsprocess.
- Säkerställa att nödvändiga förutsättningar finns för att kunna genomföra tester och valideringar.
- Koordinera testaktiviteter med business avdelningar och inom testledningsgruppen.
- Skapa testrapporter i slutet av varje release och skicka till projektledningen för feedback.

Andra ansvarsområden i projektet handlar om att definiera delsprojektets innehåll och identifiera övergripande aktiviteter och en huvudplan för genomförande av aktiviteter inom delprogrammet. Dessutom skall konsulten identifiera resursbehov, koordinera mot övriga delprojekt, ansvara för att leveranser sker enligt tidplan / budget och kommunicera & avstämma med processägare. Krav- och lösningsdokumentation och att allt sker enligt gällande dokumentationsstandard ligger även på testledarens bord.

För att kunna lyckas i projektet, finns det ett par krav från kundens sida:
- Erfarenhet som testledare ifrån ERP system
- Flytande kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
- Certifiering inom testing (den skall ha erhållits inom de senaste fem åren)

Location: Remote / Stockholm
Språk: Svenska och engelska
Omfattning: 50% eller 100%
Längd: Projektet börja omgående och varar till slutet av april 2023 (med option på förlängning av avtalet)

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.