Open projects

Tester to Norwegian Healthsector

Arbeidsoppgaver
Oracle klientoppgradering:
- Testledelse av fagsystemer som vil bli påvirket at Oracle klientoppgradering
- Koordinering av testressurser hos Sykehuspartner og hos Helseforetakene
Dips versjons oppgradering:
- Testledelse funksjonelt DIPS
- Testledelse av fagsystemer som har en integrasjon mot DIPS
For begge prosjekter:
- Koordinering av testressurser hos Sykehuspartner og hos Helseforetakene
- Benytte HPALM som testverktøy

o Bistå med registrering av testcaser
o Følge opp defecter
- Utarbeide testrapport
- Rapportere til prosjektleder
- Samarbeide med prosjektdeltakere
Leveranser til Testledelse
- Månedlig rapport til seksjonsleder Testledelse
- Sørge for at all relevant testdokumentasjon arkiveres på arkiv-portalen til Testledelse
- Rapporterer til seksjonsleder Testledelse i Sykehuspartner

RAMMEAVTALE // 4

Erfaring og kompetanse
Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:
- Minimum 5 års erfaring som testleder
- Minimum 2 års erfaring med prosjektarbeid
- Erfaring i bruk av HPALM eller tilsvarende testverktøy
- Formelle kvalifikasjoner:

o Høyskole / Universitet, Bachelorgrad
o Grunnleggende Testledelse sertifisering - ISTQB foundation eller tilsvarende
o Formell kompetanse kan i visse tilfeller erstattes av relevant realkompetanse
innen testfaget.

Ønsket kompetanse og erfaring til valgt konsulent:
- Erfaring i bruk av HPALM som arbeidsverktøy
- Det er en fordel med kjennskap til helsesektoren, og gjerne innenfor HSØ
- Kjennskap til elektronisk pasientjournalsystem
- Kjennskap til integrasjoner mellom ulike fagsystemer
- Testledelse og IT-faglig bakgrunn
- Erfaring med testmetodikk, testrådgivning og
- testdesign
- Erfaring med å lede og administrere testressurser
- Erfaring med Defect management
- Erfaring med software testing og risikobasert testing
- Faglig kompetanse innenfor funksjonell og/eller teknisk testing av integrasjoner og tjenester

Personlig egnethet:
- Kan sette seg inn i Sykehuspartner sin etablerte metodikk
- Har gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe strukturert
- Er omgjengelig og har forståelse for brukernes behov i sykehusmiljøene
- Evnen til å jobbe selvstendig og i team
- Initiativrik, løsningsorientert og drivende
- Kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
- Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
- Evnen til raskt sette seg inn i oppdraget og problemstillinger knyttet til fagområdet
- Like å jobbe i høyt tempo
- Må kunne håndterer mange oppgaver i parallell
- Testleder må ha evne til å jobbe selvstendig med pålagte oppgaver og levere innen avtalte
frister

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.