Open projects

Backendutvikler for Ruter

Oppstart: Snarest, men senest 15.07.22
Varighet: 30.06.23, med opsjon på 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet med en utvikler på fulltid. Ressursen vil inngå i avdelingen Utvikling i Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utvikleren tiltenkt å jobbe i Webteamet.

Om oppdraget
Ruter har i dag to backend tjenesteplattformer: Service API («SAPI») og “Ny grunnplattform” for salg og betalingstjenester for Ruters egne systemer og tjenester og for samarbeidspartneres systemer og tjenester. Plattformen har ansvaret for alle systemer og applikasjoner som omfatter billetter og betaling for Ruter, samt billettapper for Kolumbus, AKT, Troms, Brakar og ØKT. Plattformen har ansvar for både frontend og backend av blant annet RuterBillett og Billettkontroll, samt salgs- og distribusjonsløsninger av ulike tjenester rundt Reisekort og interne applikasjoner for kundesenter og fakturering.

Dagens SAPI er utviklet av Ruter over tid og står for mye av logikken til de ulike systemene. Ruter jobber nå med å migrere tjenester til nytt backend basert på ny teknologi og som vil gradvis erstatte tjenester i SAPI.

Det nye backendet baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier med Kafka som kjernekomponent. De spesifikke tjenestene utvikles i Kotlin (Java), men tilpasses de konkrete behov. Leveransene i ny backend er organisert gjennom selvgående tverrfaglige team, hvor utviklerne sitter sammen med prosjektene.

Webteamet er et team sammensatt med ressurser fra Kolumbus og Ruter. Teamet utvikler en kundesenterportal, Bysykkel for Kolumbus og storkunde- og bedriftsløsninger for å støtte bedriftsmarkedet. Oppdraget vil dermed omfatte backendutvikling for teamets ansvarsområder mot plattformene.


Om rollen og arbeidsoppgaver
For denne konkrete tilbudsforespørselen er behovet backendutviklere for webteamet, og utviklerne vil sitte sammen med de andre i teamet i Ruters lokaler.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
• Utvikle og videreutvikle backend-tjenester basert på tekniske løsningsbeskrivelser og brukerhistorier (Utvikling og forvaltning praktiseres etter DevOps prinsipper)
• Delta i utarbeidelse i tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
• Bistå i valg av teknologi
• Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
• Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
• Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
▪ Høyere relevant utdannelse, bachelor eller mer.
▪ Erfaring med å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker. Minst 2 år.
▪ Erfaring med asynkron kommunikasjon fortrinnsvis Apache Kafka og Kafka API-er (Streams, Consumer, Producer), minst 1 år.
▪ Erfaring med utvikling i Kotlin, minst 2 år.
▪ Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes), minst 2 år
▪ Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og – prosesser med CI/CD, minst 2 år
▪ Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som for eksempel DataDog, minst 1 år
▪ Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer, minst 2 år
▪ Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er, minst 2 år
▪ Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
▪ Erfaring med bruk av JIRA, Confluence og Git
▪ Erfaring med å utforme løsningsdesign
▪ Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Contact us

Freelancing through Witted

Witted helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. The only thing you need to do is to tell us what you’re looking for in your next project.

Interested in a project?

Our agents are standing by, ready to fill you in on any of our projects and be your helping hand along the way to make sure you have all the tools you need to land the gig. If you're already working with Witted, please log in to Witted Hub to contact our agents.